Novosti
Vijesti : 2. Izmjena 6. LAG Natječaja 4/26/2021
Tags: -

Na svojoj 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o 2. Izmjeni 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećim dijelovima:

1. Na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

Raspoloživa sredstva: 810.251,59 HRK.“ mijenja se i glasi:

Raspoloživa sredstva:  1.312.887,86 HRK.

2. LAG Natječaj se mijenja zbog tehničkih izmjena, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivreedi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a promjene se odnose na:

  •  8. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.1 Prihvatljivost nositelja projekta, dio iz teksta u točki b dopunjuje se, pa točka b sada glasi:

b) proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija”

  • 11. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta u točki d. druga stavka se briše pa točka d sada glasi:

“d. proizvođačka organizacija – ovisno o organizacijskom obliku proizvođačke organizacije:

  • trgovačko društvo/zadruga: adresa sjedišta u Sudskom registru“

Osim u dijelovima teksta Natječaja, sukladno gore navedenom, tehničke izmjene su napravljene i u ostaloj natječajnoj dokumentaciji (prilozima i obrascima).

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mijenjaju.

Izmjenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 
Rating: No rating yet Return