Uvodna riječ

Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podjeljena između tri Županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti.

Upravo zbog tih zajedničkih, ali i komplemantarnih karatkteristika, Program LEADER se nametnuo kao izvrsno rješenje da zajedničku suradnju gradova i općina Moslavine dovedemo na jednu višu razinu, razinu koja sustavno promišlja ne samo o razvoju gradova i općina Moslavine već o partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora na programima ruralnog spektra razvoja, koji je osobito značajan za ove krajeve.

„Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ – LEADER je sastavni dio Europske politke ruralnog razvoja i u svojoj osnovi LEADER podrazumijeva povezivanje susjednih lokalnih zajednica u partnerstvo za ruralni razvoj (lokalna akcijska grupa – LAG) zasnovano na zajedničkim obilježjima, resursima i interesima koje će promišljati, pripremati i provoditi strategiju lokalnog razvoja. Upravo na tim temeljima osnovan je i LAG Moslavina koji unutar postojećeg teritrijalnog ustroja vidi značajnu šansu da međusobnom suradnjom dugoročno utječemo na povećanje standarda i kvalitete život svih građana Moslavine, a pogtovo onih u ruralnim dijelovima.

Dosadašnja suradnja, volja i veselje zajedničke suradnje osnivača i članova našeg LAG-a s punim pravim budi optimizam i vjeru u budućnost Moslavine koja je jednim značajnim djelom osmišljena i ovom Lokalnom razvojnom strategijom.

 

 

Inicijativu osnivanja LAG-a Moslavina potaknulo je nastojanje nekih JLS za zajedničku suradnju gradova i općina na području Moslavine, a sve to primjenom procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. Nakon svih potrebnih predradnji i priprema u ožujku 2012. godine osnovana je Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ (LAG „Moslavina“).
LAG „Moslavina“ zauzima površinu od 1.765,86 km², koja se proteže preko tri županije: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke, a obuhvaća područje od 12 JLS (Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica). Po službenom popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a živi 95.688 stanovnika, što je čak 7.164 stanovnika manje nego 2001. godine kada je na istom području popisom zabilježen broj od 102.852 stanovnika.

 

Cilj LAG-a „Moslavina“ jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. To znači da je konačni cilj ovog LAG-a osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

 

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a „Moslavina“ su:

  • razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima
  • razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti
  • unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života
  • zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša

Vizija LAG-a Moslavina

Područje očuvane kulturne i prirodne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu, i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.

 

Slogan LAG-a

„Moslavina-potpuno iznenađenje“, što nam ukazuje na brojne karakteristike i prednosti ovoga područja, koje u sebi objedinjuju ono najkvalitetije, stvarajući preduvjete za održivi razvoj, od kojeg će koristi imati i okruženje u kojemu se nalazi.

Članovi
JAVNA INTERESNA SKUPINA

 

Grad Čazma
Grad Garešnica
Grad Ivanić – Grad
Grad Kutina
Grad Popovača
Općina Križ
Općina Lipovljani
Općina Velika Ludina
Općina Hercegovac
Općina Dubrava
Općina Kloštar Ivanić
Općina Velika Trnovitica
Turistička zajednica Grada Kutine
Turistička zajednica Grada Čazme
Turistička zajednica Sjeverna Moslavina
Turistička zajednica Grada Popovače
Turistička zajednica Općine Lipovljani

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
JU Razvojna agencija Čazma
Gradska knjižnica Slavka Kolara
Centar za kulturu Čazma Gradski muzej Čazma
Lokalna razvojna agencija-PC Garešnica d.o.o.

Pučko otvoreno učilište Kutina
Razvojna agencija Mrav d.o.o.

Muzej Ivanić-Grada

Muzej Moslavine Kutina

Komunalije d.o.o.

LIPKOM SERVISI d.o.o. 

GOSPODARSKA INTERESNA SKUPINA

IntraLighting d.o.o.
Hoteli Daim d.o.o.
Čazmatrans – Nova d.o.o.
Drvna industrija Novoselec d.o.o.
O.G. Letec d.o.o.
OPG Burek Emina
OPG Branko Kovačić
Pčelarska udruga “Dr. Đuro Sulimanović”
Kezele – vino
Ugostiteljski obrt „Gastrogar“
OPG Dario Bunjevac
Bioplanta, obrt za proizvodnju ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
WINE REPUBLIC obrt
Zlatno polje, obrt za poljoprivredu
OPG Florijanović Ivica
OPG Milan Noha
Udruga  vinogradara i vinara "ŠKAF" Križ
OPG Zorko Mirjana                                               

Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske

OPG Hubak Veljko

Veggie d.o.o.

OPG Vinkov, Martina Kovač

OPG Nešo, Nebojša Krpan

OPG Gerstner Miroslav

OPG Knežić Vladimir

Udruga pčelara “Metvica” Kutina

Udruga pčelara “Lipa” Popovača

Voćari i vinogradari Moslavine

Proizvođačka organizacija “Škrlet”

Pčelarsko društvo Moslavina Otok Ivanić

Hrvatsko uzgojno udruženje Salers-Croatia

Udruga vinogradara i voćara Moslavine "Lujo Miklaužić" Kutina

Inovativna Internet udruga vina E-vinarstvo

OPG Kovačić Kristina

CIVILNA INTERESNA SKUPINA

Informatički klub Virus – Kapelica
Češka beseda Hercegovac
KUD “Slavko Kolar” Palešnik
Amatersko kazalište Josip Badalić – Križ
Društvo naša djeca “Vladimir Nazor” Križ
KUD Graničar Križ
Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina
Zaklada Sandra Stojić
Udruga radionica – Narodno tkivo i vezivo “Osekovo”
Udruga za razvoj ljudskih potencijala “VIMAL AKADEMIJA”
Centar za rehabilitaciju i umjetnost Basso Continuo
Oldtimer klub "Kurbla" 
Ekološka udruga Zelena Moslavina
Udruga "Hrvatska žena"Kutina
Tijela

Skupština LAG-a - skupštinu čine svi redovni članovi LAG-a Moslavina, odnosno zastupnici kolektivnih članova LAG-a)

Predsjednik LAG-a - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine

Upravni odbor - upravljačko tijelo LAG-a Moslavina
GRAD KUTINA, Zlatko Babić
GRAD GAREŠNICA, Josip Bilandžija
OPĆINA KRIŽ, Marko Magdić
ČAZMATRANS D.O.O., Tatjana Bertek
OPG ZORKO MIRJANA, Mirjana Zorko
KEZELE-VINO, Janko Kezele

UDRUGA PČELARA "METVICA" KUTINA, Igor Pecko

INFORMATIČKI KLUB VIRUS - KAPELICA, Aida Sučić

DRUŠTVO NAŠA DJECA "VLADIMIR NAZOR" KRIŽ, Ivana Posavec Krivec

ZAKLADA SANDRA STOJIĆ, Biserka Stojić

EKOLOŠKA UDRUGA ZELENA MOSLAVINA, Ana Marija Benčić

Nadzorni odbor – tijelo kontrole rada LAG-a Moslavina
GRAD POPOVAČA, Josip Mišković
GRAD IVANIĆ-GRAD, Javor Bojan Leš
GRAD ČAZMA, Dinko Pirak
HOTELI DAIM D.O.O., Vesna Glavica Svodoba
UDRUGA OSI - OSOBA S INVALIDITETOM KUTINA, Jozefina Kranjčec
BIOPLANTA, obrt, Gorana Derežić

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA "ŠKAF" KRIŽ, Mario Matanić

Voditeljica LAG-a Moslavina
Anica Lenart
044/633 655; 091/443 20 10

anica.lenart@lag-moslavina.hr

lag.moslavina@gmail.com

 

Stručne suradnice LAG-a Moslavina

Marta Klopček

091/443 20 11


Klaudija Ivančević Božić

099/443 20 09

 

e-mail: lag.moslavina12@gmail.com