Članovi
JAVNA INTERESNA SKUPINA

1. Grad Čazma
2. Grad Garešnica
3. Grad Ivanić – Grad
4. Grad Kutina
5. Grad Popovača
6. Općina Križ
7. Općina Lipovljani
8. Općina Velika Ludina
9. Općina Hercegovac
10. Općina Dubrava
11. Općina Kloštar Ivanić
12. Općina Velika Trnovitica
13. Turistička zajednica Grada Kutine
14. Turistička zajednica Grada Čazme
15. Turistička zajednica Sjeverna Moslavina
16. Turistička zajednica Grada Popovače
17. Turistička zajednica Općine Lipovljani
18. JU Razvojna agencija Čazma
19. Gradska knjižnica Slavka Kolara
20. Centar za kulturu Čazma Gradski muzej Čazma
21. Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
22. Pučko otvoreno učilište Kutina
23. Razvojna agencija Mrav d.o.o.
GOSPODARSKA INTERESNA SKUPINA

24. IntraLighting d.o.o.
25. Hoteli Daim d.o.o.
26. Čazmatrans – Nova d.o.o.
27. Drvna industrija Novoselec d.o.o.
28. Komunalije d.o.o.
29. O.G. Letec d.o.o.
30. OPG Burek Emina
31. OPG Branko Kovačić
32. OPG Kristina Pirak
33. OPG Josip Slama
34. Kezele – vino
35. Ugostiteljski obrt „Gastrogar“
36. OPG Dario Bunjevac
37. Bioplanta, obrt za proizvodnju ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
38. OPG Irena Vozdecki
39. WINE REPUBLIC obrt
40. OPG Magdić Tomislav
41. Poljoprivredni obrt “Kopecki”
42. OPG Florijanović Ivica
43. OPG Milan Noha
44. Aronia uživo d.o.o.
45. OPG Zorko Mirjana
46. LIPKOM SERVISI d.o.o.
47. RURAL ESCAPE TOURS j.d.o.o.
CIVILNA INTERESNA SKUPINA

48. Pčelarska udruga “Dr. Đuro Sulimanović”
49. Udruga OPG-a Agricola
50. Informatički klub Virus – Kapelica
51. Češka beseda Hercegovac
52. KUD “Slavko Kolar” Palešnik
53. Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske
54. Amatersko kazalište Josip Badalić – Križ
55. Društvo naša djeca “Vladimir Nazor” Križ
56. Društvo za poljepšanje Križa i okolice
57. KUD Graničar Križ
58. Inovativna Internet udruga vina E-vinarstvo
59. Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina
60. Zaklada Sandra stojić
61. Udruga pčelara “Metvica” Kutina
62. Udruga za ruralni razvoj “Moslavačka gora”
63. Udruga radionica – Narodno tkivo i vezivo “Osekovo”
64. Udruga pčelara “Lipa” Popovača
65. Voćari i vinogradari Moslavine
66. Proizvođačka organizacija “Škrlet”
67. Udruga Škrlet Moslavina
68. Pčelarsko društvo Moslavina Otok Ivanić
69. Udruga za razvoj ljudskih potencijala “VIMAL AKADEMIJA”
70. Udruga Salers Croatia
71. Udruga vinogradara i voćara Moslavine "Lujo Miklaužić" Kutina
Tijela
Skupština LAG-a - skupštinu čine svi redovni članovi LAG-a Moslavina, odnosno zastupnici kolektivnih članova LAG-a)

Predsjednik LAG-a - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine

Upravni odbor - upravljačko tijelo LAG-a Moslavina
Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine, predsjednik
Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice, dopredsjednik
Marko Magdić, načelnik Općine Križ, dopredsjednik
Aida Sučić, Udruga OPG-a „Agricola“, član
Tatjana Bertek Žarković, predstavnica tvrtke Čazmatrans Nova d.o.o. Čazma, član
Emina Burek, vlasnica OPG-a Burek, član
Biserka Stojić, Zaklada Sandra Stojić, član
Anđelko Kopecki, Poljoprivredni obrt “Kopecki”, Lipovljani, član
Maja Angjal, Češka Beseda Hercegovac, Hercegovac, član
Mirjana Zorko, OPG Zorko Mirjana, član
Ivana Posavec Krivec, DND “Vladimir Nazor”, Križ, član
Goran Kordić, Udruga za ruralni razvoj “Moslavačka gora”, član
Lovro Miklaužić, Proizvođačka organizacija “Škrlet”, član
Janko Kezele, Obrt “Kezele-vino”, član
Zdravko Andri, Ugostiteljski obrt GastroGar, član

Nadzorni odbor – tijelo kontrole rada LAG-a Moslavina
Josip Mišković, gradonačelnik grada Popovača, predsjednik
Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić- Grada, član
Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazma, član
Vesna Glavica Svodoba, Hoteli DAIM d.o.o. Kutina, član
Zlatko Hrastić, Društvo za poljepšanje Križa i okolice, član
Jozefina Kranjčec, Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina, član
Gorana Derežić, “Bioplanta”, obrt za proizvodnju ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, član

Voditeljica LAG-a Moslavina
Anica Lenart
044/633655; 091/4432010; 091/4432011
anica.lenart@lag-moslavina.hr
lag.moslavina12@gmail.com