Uvodna riječ

Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podjeljena između tri Županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti.

Upravo zbog tih zajedničkih, ali i komplemantarnih karatkteristika, Program LEADER se nametnuo kao izvrsno rješenje da zajedničku suradnju gradova i općina Moslavine dovedemo na jednu višu razinu, razinu koja sustavno promišlja ne samo o razvoju gradova i općina Moslavine već o partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora na programima ruralnog spektra razvoja, koji je osobito značajan za ove krajeve.

„Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ – LEADER je sastavni dio Europske politke ruralnog razvoja i u svojoj osnovi LEADER podrazumijeva povezivanje susjednih lokalnih zajednica u partnerstvo za ruralni razvoj (lokalna akcijska grupa – LAG) zasnovano na zajedničkim obilježjima, resursima i interesima koje će promišljati, pripremati i provoditi strategiju lokalnog razvoja. Upravo na tim temeljima osnovan je i LAG Moslavina koji unutar postojećeg teritrijalnog ustroja vidi značajnu šansu da međusobnom suradnjom dugoročno utječemo na povećanje standarda i kvalitete život svih građana Moslavine, a pogtovo onih u ruralnim dijelovima.

Dosadašnja suradnja, volja i veselje zajedničke suradnje osnivača i članova našeg LAG-a s punim pravim budi optimizam i vjeru u budućnost Moslavine koja je jednim značajnim djelom osmišljena i ovom Lokalnom razvojnom strategijom.

 

 

Inicijativu osnivanja LAG-a Moslavina potaknulo je nastojanje nekih JLS za zajedničku suradnju gradova i općina na području Moslavine, a sve to primjenom procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. Nakon svih potrebnih predradnji i priprema u ožujku 2012. godine osnovana je Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ (LAG „Moslavina“).
LAG „Moslavina“ zauzima površinu od 1.765,86 km², koja se proteže preko tri županije: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke, a obuhvaća područje od 12 JLS (Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica). Po službenom popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a živi 95.688 stanovnika, što je čak 7.164 stanovnika manje nego 2001. godine kada je na istom području popisom zabilježen broj od 102.852 stanovnika.

 

Cilj LAG-a „Moslavina“ jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. To znači da je konačni cilj ovog LAG-a osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

 

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a „Moslavina“ su:

  • razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima
  • razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti
  • unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života
  • zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša

Vizija LAG-a Moslavina

Područje očuvane kulturne i prirodne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu, i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.

 

Slogan LAG-a

„Moslavina-potpuno iznenađenje“, što nam ukazuje na brojne karakteristike i prednosti ovoga područja, koje u sebi objedinjuju ono najkvalitetije, stvarajući preduvjete za održivi razvoj, od kojeg će koristi imati i okruženje u kojemu se nalazi.

Članovi
JAVNA INTERESNA SKUPINA

1. Grad Čazma
2. Grad Garešnica
3. Grad Ivanić – Grad
4. Grad Kutina
5. Grad Popovača
6. Općina Križ
7. Općina Lipovljani
8. Općina Velika Ludina
9. Općina Hercegovac
10. Općina Dubrava
11. Općina Kloštar Ivanić
12. Općina Velika Trnovitica
13. Turistička zajednica Grada Kutine
14. Turistička zajednica Grada Čazme
15. Turistička zajednica Sjeverna Moslavina
16. Turistička zajednica Grada Popovače
17. Turistička zajednica Općine Lipovljani
18. JU Razvojna agencija Čazma
19. Gradska knjižnica Slavka Kolara
20. Centar za kulturu Čazma Gradski muzej Čazma
21. Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
22. Pučko otvoreno učilište Kutina
23. Razvojna agencija Mrav d.o.o.
GOSPODARSKA INTERESNA SKUPINA

24. IntraLighting d.o.o.
25. Hoteli Daim d.o.o.
26. Čazmatrans – Nova d.o.o.
27. Drvna industrija Novoselec d.o.o.
28. Komunalije d.o.o.
29. O.G. Letec d.o.o.
30. OPG Burek Emina
31. OPG Branko Kovačić
32. OPG Kristina Pirak
33. OPG Josip Slama
34. Kezele – vino
35. Ugostiteljski obrt „Gastrogar“
36. OPG Dario Bunjevac
37. Bioplanta, obrt za proizvodnju ljekovitog,          aromatičnog i začinskog bilja
38. OPG Irena Vozdecki
39. WINE REPUBLIC obrt
40. OPG Magdić Tomislav
41. Poljoprivredni obrt “Kopecki”
42. OPG Florijanović Ivica
43. OPG Milan Noha
44. Aronia uživo d.o.o.
45. OPG Zorko Mirjana                                            46. LIPKOM SERVISI d.o.o.                                      47. RURAL ESCAPE TOURS j.d.o.o.                          48. OPG Hubak Veljko
CIVILNA INTERESNA SKUPINA

49. Pčelarska udruga “Dr. Đuro Sulimanović”
50. Udruga OPG-a Agricola
51. Informatički klub Virus – Kapelica
52. Češka beseda Hercegovac
53. KUD “Slavko Kolar” Palešnik
54. Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske
55. Amatersko kazalište Josip Badalić – Križ
56. Društvo naša djeca “Vladimir Nazor” Križ
57. Udruga  vinogradara i vinara "ŠKAF" Križ
58. KUD Graničar Križ
59. Inovativna Internet udruga vina E-vinarstvo
60. Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina
61. Zaklada Sandra Stojić
62. Udruga pčelara “Metvica” Kutina
63. Udruga za ruralni razvoj “Moslavačka gora”
64. Udruga radionica – Narodno tkivo i vezivo “Osekovo”
65. Udruga pčelara “Lipa” Popovača
66. Voćari i vinogradari Moslavine
67. Proizvođačka organizacija “Škrlet”
68. Udruga Škrlet Moslavina
69. Pčelarsko društvo Moslavina Otok Ivanić
70. Udruga za razvoj ljudskih potencijala “VIMAL AKADEMIJA”
71. Udruga Salers Croatia
72. Udruga vinogradara i voćara Moslavine "Lujo Miklaužić" Kutina
Tijela

Skupština LAG-a - skupštinu čine svi redovni članovi LAG-a Moslavina, odnosno zastupnici kolektivnih članova LAG-a)

Predsjednik LAG-a - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine

Upravni odbor - upravljačko tijelo LAG-a Moslavina
Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine, predsjednik
Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice, dopredsjednik
Marko Magdić, načelnik Općine Križ, dopredsjednik
Aida Sučić, Udruga OPG-a „Agricola“, član
Tatjana Bertek, predstavnica tvrtke Čazmatrans Nova d.o.o. Čazma, član
Emina Burek, OPG Burek, član
Biserka Stojić, Zaklada Sandra Stojić, član
Veljko Hubak, OPG Hubak Veljko, član
Maja Angjal, Češka Beseda Hercegovac, Hercegovac, član
Mirjana Zorko, OPG Zorko Mirjana, član
Ivana Posavec Krivec, DND “Vladimir Nazor”, Križ, član
Igor Pecko, Udruga pčelara "Metvica", član
Ante Mikša, Proizvođačka organizacija “Škrlet”, član
Janko Kezele, Obrt “Kezele-vino”, član
Zdravko Andri, Ugostiteljski obrt GastroGar, član

Nadzorni odbor – tijelo kontrole rada LAG-a Moslavina
Josip Mišković, gradonačelnik grada Popovača, predsjednik
Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić- Grada, član
Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazma, član
Vesna Glavica Svodoba, Hoteli DAIM d.o.o. Kutina, član
Jozefina Kranjčec, Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina, član
Gorana Derežić, “Bioplanta”, obrt za proizvodnju ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, član

Mario Matanić, Udruga vinogradara i vinara "ŠKAF" Križ

Voditeljica LAG-a Moslavina
Anica Lenart
044/633 655; 091/443 20 10

anica.lenart@lag-moslavina.hr

lag.moslavina@gmail.com


Stručne suradnice LAG-a Moslavina

Marta Klopček

091/443 20 11


Ilijana Mišković

099/443 20 12


Jelena Kostelac

099/443 20 13

lag.moslavina12@gmail.com