Moslavina

multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika

O nama

Cilj LAG-a Moslavina jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine.

Uvodna riječ

Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podjeljena između tri Županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti.

Leader

Glavni koncept LEADER pristupa jest da, s obzirom na različitost europskih ruralnih područja, razvojne strategije mogu biti učinkovitije i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini odnosno ako su u njihovu pripremu uključeni lokalni nositelji razvoja, uz jasne i otvorene procedure te podršku mjerodavne javne uprave.

Novosti

BRENDIRANJE MOSLAVINE -ODRŽANE RADIONICE S DIONICIMA TURISTIČKOG RAZVOJA MOSLAVINE

LAG „Moslavina“, u sklopu projekta suradnje „Turizmom razvijamo područje“, izrađuje Brand strategiju Moslavine kao jedinstvene turističke destinacije, a za njenu izradu, temeljem javnog poziva, izabrana je tvrtka Size d.o.o. iz Zagreba. Za potrebe iste, pri LAG-u „Moslavina“, osnovan je Koordinacijski odbor za turizam u koji su uključeni bitni turistički dionici regije Moslavine. Jedna od aktivnosti, […]

OBJAVA REZULTATA 5. LAG NATJEČAJA – TO 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ je na svojoj 23. Sjednici održanoj 27. travnja 2021. godine donio Odluke o odabiru projekata na 5. LAG Natječaju za TO 1.1.4., sukladan TO 6.3.1. iz PRR. Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti. Tablicu konačne Rang Liste 5. LAG Natječaja za TO 1.1.4. […]

2. Izmjena 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na svojoj 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o 2. Izmjeni 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. LAG Natječaj se mijenja u slijedećim dijelovima: 1. Na 3. […]

1. Izmjena 5. LAG Natječaja za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na svojoj 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o izmjeni 5. LAG Natječaja – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. LAG Natječaj se mijenja […]

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LAG-a „MOSLAVINA“

U utorak, 27.04.2021. godine održana je 23. sjednica Upravnog odbora LAG-a „Moslavina na kojoj je doneseno niz odluka među kojima su najznačajnije Odluka o usvajanju Plana provedbe LRS, Odluku o usvajanju izmijenjene Lokalne razvojne strategije (LRS. Na temelju izmijenjene Lokalne razvojne strategije također su donesene sljedeće odluke: Odluka o 1. Izmjeni 5. LAG Natječaja za […]

1. Izmjena 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

U tijeku objave, a prije podnošenja prijava na 6. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva“ iz Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) LAG-a „Moslavina“ uočene su tehničke pogreške u Kriterijima odabira, a koje se odnose na neusklađenost trenutno važeće LRS sa tekstom 6. LAG Natječaja. Tehničke pogreške ispravljaju […]

OBJAVA 6. NATJEČAJA LAG-a „MOSLAVINA“ – 2. RASPIS ZA TO 1.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je dana 8.6.2021. godine, objavljen 6. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”. Tekst LAG Natječaja, kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju (obrasce i priloge) možete pronaći ovdje . Vrijeme podnošenja prijava biti će od 26.4.2021. do 27.5.2021. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju vezanu […]

LAG-U “MOSLAVINA” ODOBRENA DODATNA SREDSTVA U IZNOSU 6,8 MILIJUNA KUNA

Odlukom Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima). Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, odnosno provedba Lokalnih razvojnih sredstava, a odnosi se ne 2021. i 2022. godinu. Od ukupnog iznosa sredstava za prijelazno razdoblje iz Programu ruralnog razvoja za LEADER mjeru izdvojeno 5%, odnosno 251.000.000,00 […]