natj

LAG “Moslavina”  dana 1.4.2019. godine objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Odluka o odobrenju raspisa 3. LAG Natječaja

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.713.944,35 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 40.000 €, intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina

__________________________________________________________________________________________________________________

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1 „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

PITANJA I ODGOVORI

1. P: Zanima me da li na natječaj mogu prijaviti kupnju šator skladišta u koji bi bili pospremljeni strojevi i da li mogu prijaviti kupnju sijačice za kukuruz i malčer za malčiranje trave?

O: Prema Prilogu II – Lista prihvatljivih troškova, dopuštena su ulaganja u prostore za skladištenje/čuvanje mehanizacije (Poglavlje 3) i ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva (Poglavlje 7).