DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU 2. ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

ZATVOREN

2. Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Temeljem članka 32. Statuta LAG-a “Moslavina”, Zlatko Babić, predsjednik LAG-a,  sazvao je 15. Sjednicu UO (Online) na kojoj je usvojena 2. izmjena 3.  LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a odnosi se na sljedeće:

„Raspoloživa sredstva: 1.713.944,35 HRK.“ – navedena rečenica se mijenja i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 2.950.037,40 HRK.“

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina – 2. izmjena

Odluka o 2. izmjeni 3. LAG Natječaja-page-001

_________________________________________________________________________________________________________________

1. Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG Moslavina ide u 1. Izmjenu LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

U tijeku podnošenja prijava na navedeni LAG Natječaj uočena je tehnička pogreška koja se odnosi na:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Na str. br. 17 u Tablici “III. Kriteriji odabira”, kod kriterija broj 5. “Projektom se otvaraju nova radna mjesta”, greškom su zamijenjeni bodovi. Prema tekstu LAG Natječaja ispravno je da 10 bodova ostvaruju nositelji koji putem projekta otvaraju više od jednog radnog mjesta, dok 5 bodova ostvaruju nositelji koji otvaraju jedno radno mjesto.  Sukladno tome navedeni dio Tablice mijenja se i glasi:

Ispravak

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina – 1. izmjena

Odluka o 1. izmjeni LAG Natječaja-page-001

________________________________________________________________________________________________

Objava LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

LAG “Moslavina”  dana 1.4.2019. godine objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Odluka o odobrenju raspisa 3. LAG Natječaja

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.713.944,35 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 40.000 €, intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina

__________________________________________________________________________________________________________________

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1 „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

PITANJA I ODGOVORI

1. P: Zanima me da li na natječaj mogu prijaviti kupnju šator skladišta u koji bi bili pospremljeni strojevi i da li mogu prijaviti kupnju sijačice za kukuruz i malčer za malčiranje trave?

O: Prema Prilogu II – Lista prihvatljivih troškova, dopuštena su ulaganja u prostore za skladištenje/čuvanje mehanizacije (Poglavlje 3) i ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva (Poglavlje 7).

2. P: Prilikom nabave mehanizacije, koja čestica se navodi kao čestica ulaganja?

O: Kod nabave mehanizacije najbolje je navesti česticu na kojoj se nalazi sjedište/prebivalište nositelja projekta, tj. česticu na kojoj se nalazi spremište za mehanizaciju.

3. P: U projektu planiramo aktivnost podizanja novih trajnih nasada. Zanima nas tko je ovlašten za izradu tehnološkog projekta, točnije mogu li ja kao nositelj projekta, diplomirani agronom, izraditi tehnološki projekt za navedenu aktivnost?

O: Tehnološki projekt mora biti izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke. U ovom slučaju, tehnološki projekt podizanja trajnih nasada može izraditi diplomirani inženjer agronomije.