Novosti
Vijesti : 1. Izmjena 6. LAG natječaja 4/9/2021
Tags: -

U tijeku objave, a prije podnošenja prijava na 6. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva“ iz Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) LAG-a „Moslavina“ uočene su tehničke pogreške u Kriterijima odabira, a koje se odnose na neusklađenost trenutno važeće LRS sa tekstom 6. LAG Natječaja.

Tehničke pogreške ispravljaju se u kriterijima odabira:

 • u kriteriju odabira br. 4. Ulaganje se odnosi na sektor; iza riječi ratarstvo dodaje se: „i ostali sektori“,
 • u kriteriju odabira br. 6. Tip ulaganja; tekst “ulaganje u izgradnju, rekonstrukciji i/ili modernizaciju (sa ili bez opremanja)” mijenja se i glasi: „ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju (sa ili bez opremanja)“ i
 • u kriteriju odabira br. 8. Stupanj razvijenosti JLS na području koje se projekt planira provoditi:
  • prvi red: I i II skupina JLS, mijenja se i glasi: „II. i III. skupina JLS“
  • drugi red: III. i IV. skupina JLS, mijenja se i glasi: „IV. skupina JLS“ i
  • treći red:, V., VI., VII. I VIII. Skupina JLS, mijenja se i glasi: „V. i VI. skupina JLS“.

Navedene izmjene prikazane su u slijedećoj tablici:

 

 

Sukladno gore navedenom tehničke pogreške ispravljene su u:

 • Tekstu 6. LAG Natječaja, stranica 23
 • Prijavnom obrascu A, na stranici 18. III Kriteriji odabira 
 • Prilogu IX. Pojašnjenje kriterija odabira 

U ostalim dijelovima Natječaj i ostala pripadajuća natječajna dokumentacija ostaju nepromjenjeni.

Izmijenjenu Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje .

 

 

Save

Dijeljenje

 
Rating: No rating yet Return