Novosti
Vijesti : Održana Redovna Izborna Skupština LAG-a Moslavina 10/11/2021
Tags: -

U petak, 8 listopada 2021. godine održana je Redovna Izborna Skupština LAG-a "Moslavina" u Hotelu Kutina u Kutini.

 

Na Skupštini LAG-a „Moslavina“ bilo je prisutno 50 članova LAG-a od ukupno 72 redovna člana LAG-a, sa podjednakom zastupljenosti sve tri interesne skupine (javna, civilna i gospodarska).

 

Prema Dnevnom redu Skupštine članovima je predstavljeno, a potom i jednoglasno izabrano radno tijelo Skupštine, verifikacijska komisija, izborno  povjerenstvo, zapisničar te 2 ovjerovitelja zapisnika.

Nakon toga na glasovanje je dano i primanje u članstvo tri nova člana LAG-a „Moslavina“. Članovi Skupštine jednoglasno su izglasali prihvaćanje novih članova u članstvo LAG-a „Moslavina“.

U nastavku je također nakon podnesenog Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2020. godinu jednoglasno usvojen prijedlog Poslovnika o radu kao i Izvješće o radu LAG-a „Moslavina“ i Financijsko izvješće LAG-a "Moslavina za 2020. godinu. Također je nakon predstavljanja Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu jednoglasno usvojen i Plan rada LAG-a „Moslavina“ za 2022. godinu kao i Financijski plan LAG-a „Moslavina za 2022. godinu.

Na skupštini je donesena Odluka da predsjednik LAG-a „Moslavina“ ostane dosadašnji predsjednik Zlatko Babić kao i dopredsjednici LAG-a Marko Magdić te Josip Bilandžija. Također je donesena odluka o novom sastavu Upravnog odbora LAG-a „Moslavina“ i Odluka o novom sastavu Nadzornog odbora LAG-a „Moslavina“.

 

Nakon službenog dijela Skupštine članovima je bio upriličen domjenak uz neformalno druženje.

 

Skupština se održavala pod posebnim epidemiološkim mjerama. Svojim potpisom na Potpisnoj listi, članovi su se izjasnili o svemu što je potrebno vezano za GDPR, kao i u svrhu sprečavanja i širenja bolesti COVID 19.

 

 
Rating: No rating yet Return