Novosti
Vijesti : Pesticidi, klimatske promjene i zaštita okoliša 9/29/2021
Tags: -

U utorak, 28. rujna 2021. godine, u Maloj sali POU Ivanić-Grad, s početkom u 18 sati održano je predavanje na temu Pesticidi, klimatske promjene i zaštita okoliša. Organizatori istoga bili su Udruga nadbiskup Josip Juraj Posilović i LAG Moslavina.

 

Predavačica Ilijana Mišković, mag. ing. agr. je okupljenima iznijela važnost racionalnog korištenja pesticida te njihov utjecaj na ekosustav i klimatske promjene. Budući da pesticide svrstavamo u određenu skupinu otrova, a mnogi su i dokazano kancerogeni, toksični, reproduktivno toksični te vrlo štetnog utjecaja na okoliš i podzemne vode, potrebno je istaknuti njihovu potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje. Stoga korištenje istih treba biti racionalno te s pojačanim oprezom, kao i strogim pridržavanjem uputa o njihovoj primjeni. Ostaci pesticida u hrani predstavljaju problem s kojim se svakodnevno susrećemo i na čijem se rješavanju svakodnevno radi provodeći različite kontrole i testiranja. Iako se pesticidi u poljoprivrednoj proizvodnji koriste i pomoću njih se suzbijaju nametnici, bitno je konzumentima isporučiti zdrav proizvod, nenarušene kvalitete. Točnije, u proizvodnji istih bi se trebali primjenjivati sigurni postupci. Dakle, proizvodnja bi treba biti ekološki i ekonomski povoljnija, visoke kvalitete sa svrhom očuvanja okoliša i zdravlja ljudi. Kako bi se to postiglo preporučljive su integrirana te ekološka proizvodnja. I kod jedne i kod druge je ključno održavanje, odnosno povećanje bioraznolikosti te očuvanje plodnosti tla i kvalitete vode. 

 

Kroz prezentaciju i izlaganje naglasak je stavljen i na održivi razvoj čiji koncept podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, no bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Povećan broj ljudi na Zemlji, povećana industrijska proizvodnja, korištenje neobnovljivih izvora energije te neracionalno korištenje resursa rezultirali su klimatskim promjenama kojima smo svi svjedoci. Globalno zatopljenje posljedica je zagrijavanja Zemlje, odnosno efekta staklenika. Izgaranjem fosilnih goriva, krčenjem šuma i industrijskom proizvodnjom dolazi do porasta koncentracije ugljikova (IV) oksida u zraku, koji propušta Sunčevu toplinu na Zemljinu površinu, ali joj onemogućuje da ode van sa Zemlje te povećava temperaturu na njoj. Osim efekta staklenika, još je mnogo drugih posljedica i klimatskih promjena nastalih zbog načina života koji čovjek trenutno vodi. Stoga je tema zagađenosti i očuvanja okoliša vrlo bitna i svatko bi svojim doprinosom, bez obzira je li malen ili velik, trebao sudjelovati.

 

 

 

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return