Novosti
Vijesti : ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA JLS-a LAG-a MOSLAVINA 2/9/2024
Tags: -

U utorak, 6. veljače 2024. godine, u Ivanić-Gradu u prostoru Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora (Poduzetnička ulica 11), održan je 2. sastanak Sektora za suradnju i razvoj, odnosno predstavnika JLS-a, osnivača Lokalne akcijske grupe „Moslavina“.

Kao prva točka dnevnog reda voditeljica LAG-a, Anica Lenart, iznijela je kratke informacije o provedenim aktivnostima, te o planiranim aktivnostima LAG-a „Moslavina“ u narednom razdoblju.

Nakon toga, voditeljica je najavila objavu 1. LAG Natječaja u programskom razdoblju 2023.-2027., za intervenciju 2.1. „Poboljšanje životnih uvjeta u lokalnoj sredini“, odnosno ulaganja u javnu infrastrukturu. Objava navedenog natječaja biti će čim se ostvare osnovni preduvjeti za isto.

U nastavku su predstavljene informacije u vezi inicijative za Geopark Moslavačka gora, kao i tijek dosadašnjih aktivnosti vezanih uz inicijativu. Trenutno je u izradi znanstvena studija sa temom „Komparativna studija geologije Papuka i Moslavačke gore“ u kojoj će se pobliže objasniti objasniti jedinstvenost područja i geološka građa područja geoparka, s naglaskom na prednosti i nedostatke s akademskog aspekta – geološkog i turističkog. Za članove LAG-a biti će organizirano studijsko putovanju u Slavoniju u posjet Geoparku Papuk, kako bi se upoznali sa načinom rada i benefitima geoparka Papuk koji bi mogli poslužiti za daljnji razvoj Moslavačke gore.

 

 
Rating: No rating yet Return