Novosti
Vijesti : Održana Redovna Skupština LAG-a Moslavina 9/14/2023
Tags: -

Dana 13. rujna 2023. godine, u Kutini (Multimedijalna dvorana u Novoj zgradi na Trgu doktora Franje Tuđmana) s početkom u 13,30 sati, održana je Redovna izvještajno/programska Skupština LAG-a „Moslavina“. Na početku događanja Skupštinu je otvorio, te prisutne pozdravio i predstavio novouređeni prostor predsjednik LAG-a "Moslavina", Zlatko Babić.

Navedena sjednica Skupštine bila je od velikog značenja za rad i funkcioniranje LAG-a "Moslavina" za razdoblje 2023.-2027., s obzirom da se na istoj donijela Odluka o novom Statutu LAG-a "Moslavina" radi usklađenja s novim Pravilnikom za LEADER (intervencija 77.06), te je prisutnima predstavljena i usvojena nova Lokalna razvojna strategija LAG-a "Moslavina" za razdoblje  2023-2027., a pomoću će se osigurati financiranje rada LAG-a i projekata odabranih na LAG Natječajima u tom razdoblju. Potpore koje LAG "Moslavina" planira dodjeljivati biti će usmjerene za poljoprivrednike, društvenu infrastrukturu, zatim za turizam i za udruge (socijalne usluge i sl.).

Osim navedenog, Skupština LAG-a „Moslavina“ donijela je Odluku o usklađenju sastava Upravnog odbora s novim Pravilnikom za LEADER te Statutom LAG-a, zatim je prihvaćeno Financijsko izvješće i Izvješće o radu LAG-a za 2022. godinu, te je usvojen Plan rada i Financijski plan za 2024. godinu, kao i niz ostalih odluka potrebnih za rad LAG-a.

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return