Novosti
Vijesti : Studijsko putovanje u Međimurje 7/19/2021
Tags: -

 

U sklopu projekta suradnje LAG-ova "Turizmom razvijamo područje“, predstavnici članova LAG-a „Moslavina“ sudjelovali su na dvodnevnom događanju u organizaciji LAG-a Međimurski doli i bregi, a koji je 13. i 14. srpnja 2021. ugostio osamdesetak dionika ruralnog turizma s područja pet LAG-ova partnera na spomenutom projektu.

Sudionici iz LAG-a Moslavina, LAG-a Baranja, LAG-a Srijem, LAG-a Virovitički prsten i LAG-a Papuk u dva su dana obilazili primjere dobre prakse međimurskih dola i brega, razmjenjivali iskustva, kontakte i ideje te sklapali nove suradnje.

Ovo je bilo prvo u nizu dvodnevnih događanja u sklopu projekta suradnje LAG-ova, a koje je organizirano s ciljem jačanja partnerstva i međusobnog upoznavanja primjera dobre prakse ruralnog turizma s područja šest LAG-ova. Nakon Međimurja će svi partnerski LAG-ovi imati prilike učiti i razmjenjivati ideje i na području Srijema, Baranje, Moslavine, Papuka te Virovitice koja je slijedeće odredište.

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return