Novosti
Vijesti : Poziv na dostavu ponude 2/14/2023
Tags: -

LAG "Moslavina" donosi Odluku o pokretanju postupka nabave za uslugu izrade moslavačke kuharice sa svim popratnim aktivnostima u svrhu promocije kulinarske baštine Moslavine.

Aktivnost LAG-a pod nazivom "Dobar tek u Moslavini!" provodi se u okviru projekta suradnje "Okusi domaće", a koji je financiran kroz LEADER, Podmjeru 19.3.2. "Provedba aktivnosti projekta suradnje". Isti se provodi u suradnji s dva međimurska LAG-a; LAG-om Međimurski doli i bregi te LAG-om Mura-Drava.

Ovim putem LAG "Moslavina" poziva zainteresirane pružatelje usluga za dostavom ponuda za uslugu izrade moslavačke kuharice sa svim popratnim aktivnostima u svrhu promocije kulturne baštine Moslavine. Procijenjeni iznos nabave iznosi 18.924,42 €, odnosno 142.586,02 kn (bez PDV-a). U nastavku se nalazi Ponudbeni list, kojeg je potrebno ispuniti i poslati na mail adresu lag.moslavina@gmail.com, najkasnije do srijede 22. veljače 2023. godine.

 

Ponudbeni list

 
Rating: No rating yet Return