Novosti
Vijesti : Poziv na Redovnu skupštinu LAG-a "Moslavina" 10/19/2022
Tags: -

LAG "Moslavina" poziva sve članove na Redovnu programsku skupštinu LAG-a, koja će se održati u utorak, 25. listopada 2022., u Čazmi (Multifunkcionalni centar, Trg Čazmanskog kaptola 16) u 13 sati.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 

1. Otvaranje Skupštine, riječi dobrodošlice domaćina                                             

2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda i Poslovnika

3. Izbor radnih tijela Skupštine

    - izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Kraće izvješće o dosadašnjim aktivnostima i realizaciji Financijskog plana

6. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

7. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu

8. Rasprava i usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu

9. Donošenje potrebnih odluka (Odluka o inicijativi za geopark, Odluka o visini godišnje članarine…)

10. Kratka informativna radionica za članove LAG-a - Strategija LAG-a „Moslavina“

           

…. Druženje uz domjenak (Napomena: Nakon službenog dijela Skupštine zakuska je upriličena u Restoranu Ana, preko puta Centra, od kuda se proteže pogled na prvi javni biobazen u RH)

 

Pozivaju se svi članovi da svojom prisutnošću doprinesu radu ove Skupštine!

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return