Novosti
Vijesti : Poziv na radionice za izradu LRS LAG-a "Moslavina" 10/18/2022
Tags: -

LAG „Moslavina“ u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ (LRS LAG-a) za programsko razdoblje 2023. – 2027. godine, a koja će biti temelj za prijavu na novu LEADER mjeru iz Programa ruralnog razvoja te povlačenje novih EU sredstava za razvoj lokalnog područja.

 

Pozivamo Vas na Radionice za pripremu izrade LRS LAG-a gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a.

 

Za kvalitetnu izradu lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome ima svaki od sektora. Zbog toga Vas pozivamo da izrazite vlastito mišljenje i planove o budućem osobnom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem živite.

 

Prva radionica će se održati u četvrtak, 3. studenog 2022. godine u 10 sati u prostorima Centra za posjetitelje "Natura 2000" (Garešnica, Kolodvorska ulica 2);

Druga radionica će se održati u četvrtak 3. studenog 2022. godine u 14 sati u prostorima Razvojne agencije IGRA (Ivanić-Grad, Poduzetnička ulica 11).

 

Plan i program Radionica:

- prezentacija osnovne analize LAG područja, voditeljica LAG-a „Moslavina“,

- izrada SWOT analize, predstavnica tvrtke Uljanik d.o.o.te

- formiranje vizije, potreba, prioriteta i dugoročnih ciljeva.

 

Teme koje će se obrađivati na ovim Radionicama su iz područja gospodarstva, poljoprivrede, turizma, kulture, sporta, obrazovanja, okoliša, infrastrukture….

           

LAG „Moslavina“ pri završetku je provedbe LRS-a LAG-a za razdoblje 2014.–2020. (2022.) temeljem kojeg su mu dodijeljena sredstva iz EU LEADER fonda u ukupnom iznosu većem od 21 milijun kuna, a koje je LAG „Moslavina“ putem 7 raspisanih LAG natječaja plasirao malim i velikim poljoprivrednicima te JLS-ovima sa svog područja.

 

Radujemo se Vašem dolasku i suradnji u izradi LRS LAG-a „Moslavina“ za programsko razdoblje 2023. – 2027. godine.

 
Rating: No rating yet Return