Novosti
Vijesti : NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE 9/30/2022
Tags: -

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“  RASPISUJE

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje stručnog suradnika na projektima - 1 izvršitelj

 
Radni odnos za mjesto stručnog suradnika na projektima zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci. 

Stručni uvjeti:

 • završena visoka stručna sprema
 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a „Moslavina“ te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslik uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslik domovnice

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od datuma objave ovog Natječaja, odnosno od 30.09.2022. do 10.10.2022. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „Moslavina“, Tržna 8, 44 320 Kutina s naznakom „Prijava na natječaj – Stručni suradnik na projektima“.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a „Moslavina“.

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return