Novosti
Vijesti : Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga - LRS 7/26/2022
Tags: -

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA UPIS U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU LAG-a „MOSLAVINA“ ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.

 

U procesu prikupljanju dokumentacije potrebne za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, odnosno definiranju vizije ruralnog razvoja i planiranju budućih projekata, veliku ulogu imaju svi dionici ruralnog područja LAG-a. Njihovi planovi o vlastitom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem žive i djeluju, kao i potrebe koje imaju, uvelike će doprijeti smjeru u kojem će LAG Moslavina kreirati intervencije, i putem kojih će plasirati  sredstva koja će imati na raspolaganju u programskom razdoblju 2023.-2027. godine.

 

LAG „Moslavina“ osnovan je u ožujku 2012. godine i djeluje po LEADER principu, a čine ga predstavnici javne, civilne i gospodarske interesne skupine. Zadatak LAG-a „Moslavina“ je potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. Osnovni cilj je doprinijeti održivom razvoju ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

 

Područje LAG-a je administrativno podijeljeno u 3 županije: Sisačko-moslavačku (gradovi Kutina i Popovača, općine Lipovljani i Velika Ludina), Zagrebačku (grad Ivanić-Grad te općine Kloštar Ivanić, Dubrava i Križ) i Bjelovarsko-bilogorsku županiju (gradovi Garešnica i Čazma, općine Velika Trnovitica i Hercegovac).

 

U prošlom programskom razdoblju 2014.-2020. i u prijelaznom razdoblju 2021.-2022.,  LAG „Moslavina“ dodijelio je potpore za poljoprivrednike i javnu infrastrukturu ukupne vrijednosti 16,5 milijuna kuna. U idućem programskom razdoblju 2023.-2027., osim navedenih potpora biti će predviđene intervencije za turistički sektor, a jači naglasak posvetit će se i potporama za civilnu interesnu skupinu.

 

U naredno vrijeme održat će se radionice i sastanci vezani uz izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, a više informacija o datumima i mjestima održavanja istih biti će objavljene na web i facebook stranicama LAG-a, kao i na stranicama gradova i općina.

 

Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane tvrtke, obrti, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i institucije, građani i udruge/organizacije civilnog društva, vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo sa područja LAG-a Moslavina da popune i dostave obrasce projektnih prijedloga i na taj način sudjeluju u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina 2023.-2027.

 

Prijava projektnih prijedloga dostavlja se isključivo putem OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH  PRIJEDLOGA. Obrazac se dostavlja elektronskim putem, na adrese lag.moslavina@gmail.com i lag.moslavina12@gmail.com .

 

Obrazac za prijavu projektnih ideja nalazi se OVDJE

 
Rating: No rating yet Return