Novosti
Vijesti : LAG „Moslavina“ ugostio partnere projekta 6/7/2022
Tags: -

U sklopu projekta suradnje pod nazivom “Turizmom razvijamo područje” u četvrtak, 2. lipnja 2022. godine i petak, 3. lipnja 2022. godine LAG „Moslavina“ je na svome području ugostio ostale partnere projekta suradnje: LAG Baranja, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Papuk, LAG Srijem i LAG Virovitički prsten. Kroz dvodnevno događanje, u zajedničkoj organizaciji LAG-a „Moslavina“, gradova i turističkih zajednica s područja Moslavine, partnerima je predstavljena turistička ponuda te Brand strategija Moslavine.

 

Prvi dan domaćinstva je započeo u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu. Nakon pozdravnog govora dopredsjednika LAG-a „Moslavina“ Marka Magdića, gradonačelnika Grada Ivanić-Grada Javora Bojana Leša te ravnatelja SB Naftalan Gorana Maričića, direktorica TZ Grada Ivanić-Grada Ana Gašparović predstavila je turističku ponudu Grada, a predstavnik SB Naftalan Valentino Galić prezentirao je i prikazao ponudu te primjer dobre prakse zdravstvenog turizma Bolnice. Potom je slijedio obilazak primjera dobre prakse ruralnog turizma i razvoja enoturizma i gastroturizma uz prezentaciju nastanka i rada – Seoski turizam Kezele.

Nakon primjera dobre prakse zdravstvenog, ruralnog, eno i gastroturizma, u Gradu Čazmi, nakon pozdravnog govora gradonačelnika Dinka Piraka, gostima su prezentirane aktivnosti projekta Natura 2000 – interpretacijski lokaliteti, odnosno prvi javni biobazen u RH. Aktivnost i primjere dobre prakse predstavile su direktorica TZ Grada Čazme Ivana Sabljak Murlin te voditeljica Čazma Nature Dajana Petrina. Slijedio je obilazak Medjame, prostora uz rijeku Česmu, nedaleko od gradskog središta te primjer dobre prakse - Seoski turizam Pirak „Zmajevo gnijezdo“.

Na području TZ Sjeverna Moslavina, sudionike je pozdravila i predstavila turističku ponudu područja, direktorica Daniela Belak. Predstavljen je i prikazan projekt Natura 2000 – Projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja“ te je organiziran obilazak Prvog hrvatskog hotela za pčele, OPG-a Balja. Nakon večere druženje partnera nastavljeno je u Repušničkoj kleti u Kutini.

 

Drugi dan započeo je u Parku prirode Lonjsko polje, odnosno u Prijamnom centru Repušnica. Nakon pozdravnog govora predsjednika LAG-a "Moslavina" i  gradonačelnika Grada Kutine Zlatka Babića, sudionicima je omogućen obilazak, vožnja biciklima te edukacija o Parku prirode Lonjsko polje. O samoj turističkoj ponudi Grada Kutine te turizmu temeljenom na prirodnoj baštini, govorila je predstavnica TZ Grada Kutine Ivona Žegarac, a o samom Parku prirode Lonjsko polje Sandra Prevendar Nekvapil. Nakon Parka prirode slijedili su primjeri dobre prakse na području TZ Grada Popovače. Turističku ponudu Grada predstavili su gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković te direktorica TZ Grada Popovače Ksenija Tomac Špoljarić. Kao primjer dobre prakse vinskog turizma, na području Moslavačke vinske ceste posjećena je Vinarija Trdenić, a potom je slijedio posjet i radionica u Vimal akademiji za razvoj ljudskih potencijala. Ručak, sportsko druženje, obilazak primjera dobre prakse seoskog turizma te završetak dvodnevnog događanja bio je u Moslavačkoj priči u Maloj Ludini.

 

Svi sudionici su svojim sudjelovanjem doprinijeli jačanju specifičnih oblika ruralnog turizma objedinjavanjem prirodne i kulturne baštine te posebnostima područja LAG-a. Isto tako, kroz navedeno predmetno putovanje te sudjelovanjem na istom, na temelju prikupljenih iskustava, doprinijeli su razvoju suradnje i umrežavanja implementacijom načela CLLD-a te razvoju inovativnih i specijalnih oblika ruralnog turizma kroz suradnju s LAG-ovima unutar Hrvatske koji imaju iste ili slične potrebe i probleme.

Kroz ovo predmetno putovanje i navedene aktivnosti, LAG Moslavina je ostvario specifične ciljeve - edukaciju i razmjenu iskustva u promociji ruralnog turizma te jačanje specifičnih oblika ruralnog turizma, kao i strateški cilj -  razvoj revitalizacije i održivo korištenje razvojne resursne osnove s jačanjem CLLD pristupa lokalnom razvoju. Povezivanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja omogućeno je osmišljavanje i razvoj nove i konkurentnije turističke ponude i proizvoda što će u konačnici ojačati prepoznatljivost područja i povećati konkurentnost turističke ponude na područjima partnera.

 

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return