Novosti
Vijesti : PREDSTAVLJANJE LAG-a „MOSLAVINA“ ZA VRIJEME MANIFE 5/23/2022
Tags: -

Pozivamo Vas da nam se pridružite na predstavljanje aktivnosti LAG-a „Moslavina“ koje su odrađene provedbom Lokalne razvojne strategije LAG područja.

Predstavljanje će se održati u okviru poznate moslavačke manifestacije „MoslaVINA Kutina 2022. godine“, a koja se održava 27. i 28. svibnja 2022. godine. Ova poznata vinska manifestacija moslavačkog kraja promovira i predstavlja moslavačka vina, a naglasak stavlja na izvorne hrvatske sorte – ponajprije moslavački škrlet. Manifestacija uključuje brojne elemente: vinske degustacije, stručna predavanja te brojne atraktivne kulturno-zabavne i gastronomske sadržaje.

 

 Predstavljanje LAG-a „Moslavina“ biti će na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini u popodnevnim satima, od 17,00 sati, a kada se na istom odvija naviše aktivnosti i kada se očekuje najveća frekvencija ljudi.

 

Osim što se možete informirati o aktivnostima i  ulozi LAG-a u razvoju ruralnog područja, na predstavljanju će se dijeliti i promotivni materijali LAG-a „Moslavina“. Za potrebe bolje promidžbe LAG-a i područja koje obuhvaća, napravljen je edukativno-promidžbeni materijal nazvan „LAGano do vrha“ pomoću kojeg vas Lagi na zabavan način upoznaje sa LAG-om te poviješću, geografskim obilježjima, prirodnom i kulturnom baštinom LAG područja.

LAG „Moslavina“ osnovan je 23. ožujka 2012. godine i djeluje po LEADER principu, a čine ga predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Područje LAG-a „Moslavina“ obuhvaća 12 jedinica lokalne samouprave; Grad Čazma, Grad Garešnica, Grad Ivanić-Grad, Grad Kutina (osim naselja Janja Lipa) i Grad Popovača te Općina Dubrava, Općina Hercegovac, Općina Kloštar Ivanić, Općina Križ, Općina Lipovljani, Općina Velika Ludina i Općina Velika Trnovitica.

 Pri završetku je provedbe LRS-a LAG-a „Moslavina“ za razdoblje 2014.–2020. (2022.) godine temeljem kojeg su LAG-u dodijeljena sredstva iz EU LEADER fonda u ukupnom iznosu većem od 21 milijun kuna. To je ujedno i najviši iznos sredstava koje je jedan LAG mogao ostvariti kroz LEADER mjeru.  Najveći dio ostvarene potpore je putem 7 LAG natječaja plasirao malim i velikim poljoprivrednicima te JLS-ovima sa svog područja, dok je manji dio sredstava utrošen za provedbu aktivnosti projekata suradnje te sam rad LAG-a.

LAG „Moslavina“ započinje s procesom izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG područja, a u proces želi uključiti sve razvojne dionike. Ista će biti temelj za prijavu na novu LEADER mjeru iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2023.-2027. godine te povlačenje novih EU sredstava za razvoj lokalnog područja.

Pridružite nam se na ovom predstavljanju LAG-a „Moslavina“, ali i ostalim  planiranim aktivnostima, kako bi svojim idejama sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja te uključili vlastite planirane projekte u novu Strategiju LAG-a.

 
Rating: No rating yet Return