Novosti
Vijesti : LAG „Moslavina“ gostovao na području LAG-a Srijem 5/6/2022
Tags: -

U sklopu projekta suradnje pod nazivom “Turizmom razvijamo područje” od 4. do 5. svibnja 2022. godine održano je dvodnevno događanje na području LAG-a Srijem. LAG Srijem je na svom području ugostio ostale LAG partnere; LAG Baranja, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Papuk, LAG Srijem, LAG Virovitički prsten i LAG Moslavina.

 

Prvi dan studijskog putovanja sudionici su posjetili Dom kulture u Novim Jankovcima gdje im je nakon pozdravnog govora prezentirana turistička ponuda područja LAG Srijem. Nakon toga su slijedili obilasci primjera dobre prakse ruralnog turizma i razvoja gastroturizma uz prezentacije nastanka i rada - Acin Salaš, Kopićland seosko imanje te Vinarija Knezović. Sljedećeg, drugog dana, slijedio je posjet Muzeju Grada Iloka, odnosno upoznavanje s bogatom poviješću područja Grada Iloka uz stručno vodstvo Muzeja. Educiranje o kulturnom turizmu gastroturizmu i povijesti područja nastavilo se obilaskom srednjovjekovne jezgre Grada Iloka te Starog vinskog podruma. Primjeri dobre prakse te radionica o gastroturizmu provedene su u hotelu Dunav te ladanjskom imanju i Dvorcu Principovac.

 

Svi sudionici su svojim sudjelovanjem doprinijeli jačanju specifičnih oblika ruralnog turizma objedinjavanjem prirodne i kulturne baštine te posebnostima područja LAG-a. Isto tako, kroz navedeno predmetno putovanje te sudjelovanjem na istom, na temelju prikupljenih iskustava, doprinijeli su razvoju suradnje i umrežavanja implementacijom načela CLLD-a te razvoju inovativnih i specijalnih oblika ruralnog turizma kroz suradnju s LAG-ovima unutar Hrvatske koji imaju iste ili slične potrebe i probleme.

 

Kroz ovo predmetno putovanje i navedene aktivnosti, LAG Moslavina je ostvario specifične ciljeve - edukaciju i razmjenu iskustva u promociji ruralnog turizma te jačanje specifičnih oblika ruralnog turizma, kao i strateški cilj -  razvoj revitalizacije i održivo korištenje razvojne resursne osnove s jačanjem CLLD pristupa lokalnom razvoju. Povezivanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja omogućeno je osmišljavanje i razvoj nove i konkurentnije turističke ponude i proizvoda što će u konačnici ojačati prepoznatljivost područja i povećati konkurentnost turističke ponude na područjima partnera.

 

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

 

 

 

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return