Novosti
Vijesti : Edukacija i radionica-biodinamička poljoprivreda 4/8/2022
Tags: -

7. i 8. travnja 2022. godine na imanju OPG Glavica djelatnice centra dr. Rudolfa Steinera, mr. sc. Dijana Posavec, dipl. ing. i Amalka Vukelić, dipl.ing.agr., održale su edukaciju u biodinamičkoj poljoprivrednoj praksi, kao i osnovnim principima, metodama i tehnikama uzgoja, te praktičnu radionicu izrade biodinamičkog komposta.

Biodinamika je holistički, ekološki i etički pristup poljodjelstvu, vrtlarstvu, hrani i prehrani u kojoj vitalnost ima najveći prioritet. Biodinamička poljoprivreda prakticira se gotovo stoljeće, na svim kontinentima. Biodinamički principi i prakse temelje se na duhovnim uvidima i praktičnim prijedlozima dr. Rudolfa Steinera, a razvijeni su suradnjom mnogih poljoprivrednika, istraživača i znanstvenika ranih 1920-ih. Steiner je posebno potaknuo poljoprivrednike da razviju osobni odnos prema biljkama, životinjama, tlu, pa čak i stajskom gnoju, kako bi holistički razmišljali o poljoprivredi.
Danas biodinamički pokret obuhvaća tisuće regenerativnih vrtova, farmi, ranča, voćnjaka i vinograda, u širokom rasponu klime, ekološkom kontekstu i ekonomskim uvjetima na svim kontinentima svijeta.

 

 

 

 
Rating: No rating yet Return