Novosti
Vijesti : Pozivi za prijavu projekata u 2022. godini 3/7/2022
Tags: -

Fonda za aktivno građanstvo raspisao je dva Poziva za prijavu projekata u 2022. godini:

 

1. Poziv za prijavu malih projekata u 2022.

 

Datum objave Poziva: 1. ožujka 2022. godine

Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Detalji na https://acfcroatia.hr/mali-projekti/

 

2. Poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku

 

Datum objave Poziva: 1. ožujka 2022. godine

Iznos financijske podrške: 60.000 eura. Korisnik financijska sredstva organizacijske podrške prima u paušalnom iznosu.

Raspoloživi iznos podrški: 420.000 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 20 mjeseci od 1. srpnja 2022. do 29. veljače 2024. godine

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno.

Detalji o Pozivu na https://acfcroatia.hr/organizacijska-podrska/

 
Rating: No rating yet Return