Novosti
Vijesti : INA Zeleni pojas 2022. 3/3/2022
Tags: -

Obavještavamo Vas o natječaju raspisanom od strane INA-e: Zeleni pojas 2022.

 

Ovim natječajem, INA poziva organizacije civilnog društva, javne i obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša, prirode i klime na natječaj koji kontinuirano objavljuje od 2014. godine.

 

Područja aktivnosti projekata:

  • klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
  • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
  • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • izložbe o zaštiti okoliša
  • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20 % od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama (potpisivanje ugovora planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. godine). Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30. studenoga 2022.

 

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi na: https://www.ina.hr/zelenipojas/signup/ od 1. do 31. ožujka do 23.59 sati.

 

Poveznica: https://www.ina.hr/zelenipojas/uvjeti-natjecaja/

 
Rating: No rating yet Return