Novosti
Vijesti : Deklaracija ruralnog društva o solidarnosti 3/2/2022
Tags: -

ELARD je zajedno s predsjednicima srodnih mreža ERCA i PREPARE potpisao zajedničku izjavu, Deklaraciju ruralnog društva o solidarnosti s narodom Ukrajine.

 

ELARD je pozvao sve svoje članove, mreže lokalnih akcijskih grupa, na supotpis Deklaracije i daljnju objavu putem komunikacijskih mreža što će HMRR žurno učiniti.

 

ELARDi je pokret ruralnog civilnog sektora u Europi, koji predstavljaju više od 40 zemalja i polovicu europskog stanovništva koje živi u ruralnim područjima, također duboko smo šokirani ruskom invazijom na Ukrajinu i nudimo našu solidarnost s narodom Ukrajine.

 

Kako bi se poštedjeli civili, pozivamo sve uključene da pojačaju svoje napore u smjeru civiliziranog rješenja sukoba i prekida vatre.

 

Podržavamo izjavu Crvenog križa, pozivajući hitno sukobljene strane da ne zaborave svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu. Oni moraju osigurati zaštitu civilnog stanovništva i onih koji više ne sudjeluju u borbama, kao što su zatočenici ili ranjenici i bolesni.

 

Međunarodno humanitarno pravo je jasno: sve sukobljene strane imaju zakonsku obvezu osigurati da se vojne operacije planiraju i provode na način kojim se osigurava zaštita civila i civilnih objekata.

 

Pročitajte više u Izjavi Solidarnosti za narod Ukrajine.

Deklaracija ruralnog društva o solidarnosti s narodom Ukrajine_HR

 

Rural society solidarity declaration for the people of Ukraine

 
Rating: No rating yet Return