Novosti
Vijesti : 1. Izmjena 7. LAG Natječaja 1/3/2022
Tags: -

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člancima 29. i 39. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ donosi Odluku o 1. Izmjeni 7. LAG Natječaja za TO 2.1.1. „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a

 

Razlog 1. Izmjene 7. LAG Natječaja nalazi se u nastavku:

 

 

  • Za potrebe 7. LAG Natječaja kod preračuna eura u kune upotrjebljen je tečaj utvrđen od Europske komisije koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je objavljen LAG Natječaj, odnosno u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu. Obzirom da je 7. LAG Natječaj objavljen krajem 2021. godine, a prijave su započele 1. prosinca 2021. godine te traju zaključno s danom 31. siječnja 2022. godine, tečaj koji je vrijedio kod objave Natječaja iznosio je 1 EUR = 7,551900 HRK. Na dan 31.12.2021. godine Europska središnja banka je odredila tečaj 1 EUR = 7,515600 HRK. Za projekate, čija se natječajna dokumentacija predaje u siječnju 2022. godine, potrebno je upotrijebiti novi utvrđeni tečaj koji iznosi 1 EUR = 7,515600 HRK.
  •  

Napravljene izmjene u vezi promjene tečaja usklađene su i izmijenjene u Obrascu B. Planu nabave – Tablica troškova i izračun potpore.

 

U ostalim dijelovima Natječaj i ostala pripadajuća natječajna dokumentacija, ostaju neizmijenjeni.

 
Rating: No rating yet Return