ZATVOREN!

1. Izmjena

7. LAG Natječaja za TO 2.1.1. ”Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”


Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člancima 29. i 39. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ donosi Odluku o 1. Izmjeni 7. LAG Natječaja za TO 2.1.1. „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a


Razlog 1. Izmjene 7. LAG Natječaja nalazi se u nastavku:

 

  • Za potrebe 7. LAG Natječaja kod preračuna eura u kune upotrjebljen je tečaj utvrđen od Europske komisije koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je objavljen LAG Natječaj, odnosno u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu. Obzirom da je 7. LAG Natječaj objavljen krajem 2021. godine, a prijave su započele 1. prosinca 2021. godine te traju zaključno s danom 31. siječnja 2022. godine, tečaj koji je vrijedio kod objave Natječaja iznosio je 1 EUR = 7,551900 HRK. Na dan 31.12.2021. godine Europska središnja banka je odredila tečaj 1 EUR = 7,515600 HRK. Za projekate, čija se natječajna dokumentacija predaje u siječnju 2022. godine, potrebno je upotrijebiti novi utvrđeni tečaj koji iznosi 1 EUR = 7,515600 HRK.

Napravljene izmjene u vezi promjene tečaja usklađene su i izmijenjene u Obrascu B. Planu nabave – Tablica troškova i izračun potpore.


U ostalim dijelovima Natječaj i ostala pripadajuća natječajna dokumentacija, ostaju neizmijenjeni. 
Objava

7. LAG Natječaja za TO 2.1.1. ”Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”


LAG „Moslavina“ dana 8. studenoga 2021.  godine objavljuje 7. LAG Natječaj, odnosno 3. raspis Natječaja   za TO 2.1.1 „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a“iz LRS LAG-a "Moslavina", a koji je sukladan TO 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja.

 

 

Rok za podnošenje prijave projekata bit će od 1.12.2021. do 31.01.2022. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.900.000,00 kn.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u Natječajnoj dokumentaciji u nastavku.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice, a termini istih su:

 

1. Radionica će se održati u Križu, 16. studenoga 2021. godine (Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ) od 9,00 sati, za prijavitelje s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Velika Ludina i Općine Križ.

2. Radionica će se održati u Hercegovcu, 17. studenoga 2021. godine (Općina Hercegovac, Moslavačka ulica 150, 43284 Hercegovac) od 9,00 sati, za prijavitelje s područja Grada Garešnice, Općine Velika Trnovitica i Općine Hercegovac.

3. Radionica će se održati u Dubravi, 22. studenoga 2021. godine (Općina Dubrava, Ulica braće Radića 2, 10342 Dubrava) od 10,00 sati, za prijavitelje s područja Grada Čazme, Općine Kloštar Ivanić i Općine Dubrava.

4. Radionica će se održati u Kutini, 23. studenoga 2021. godine (Sala za sastanke gradske tržnice, Tržna 8, 44320 Kutina) od 9,00 sati, za prijavitelje s područja Grada Popovače, Općine Lipovljani i Grada Kutine.