Učilište CIBALAE – Tečaj za sigurno rukovanje pesticidima

Učilište CIBALAE poziva polaznike za prijavu na tečaj Sigurno rukovanje pesticidima.

Prema članku 11 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svaki profesionalni savjetnik, distributer ili savjetnik, obavezan je odslušati program u trajanju od 15 sati o održivoj uporabi pesticida, položiti ispit i dobiti potvrdu o položenom ispitu.

Iskaznica se dobiva na temelju potvrde o položenom ispitu i samo se s njom mogu kupovati sredstva za zaštitu bilja.

Cilj izobrazbe je smanjiti rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s rukovanjem pesticida.

Da bi obavljali Vaše uobičajene poslove korištenjem pesticida u poljoprivredi potrebno je završiti obuku najkasnije do 26.11.2015. godine.

Prijave učilištu CIBALAE se vrše popunjavanjem prijavnice i slanjem na e-mail.

Više informacija potražite na stranici: www.uciliste-cibalae.hr

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstva za zaštitu bilja

pesticidi letak (1)

Tags: , , , ,