Rezultati Oznaka

Održani koordinacijski sastanak i Upravni odbor LAG-a Moslavine

U petak 7. listopada 2016. u 13 sati održao se koordinacijski sastanak predstavnika Jedinica lokalne samouprave LAG-a Moslavine.

Na sastanku je ukratko izneseno financijsko izvješće o radu LAG-a za prvih 9 mjeseci te dosadašnje aktivnosti LAG-a poput prijave na LEADER natječaj za Podmjeru 19.2., dobivene potpore od Zagrebačke županije, sudjelovanja na Okruglim stolovima u sklopu manifestacija na LAG području i druge aktivnosti.

Do kraja godine očekuje se privremena odluka o prolasku na Podmjeri 19.2. i potpisivanje Ugovora o prolasku na istoj. Izrađivat će se Plan provedbe Lokalne razvojne strategije koja je temelj za objavi javnih poziva/ natječaja, LAG će se prijaviti na Podmjere 19.3. i 19.4. kako bi se nastavio daljnji nesmetani rad (financiranje aktivnosti, pokriće tekućih troškova, promidžba, suradnja itd.). Također u tijeku su pripreme prvog projekta suradnje s pčelarima preko Podmjere 19.3. (suradnja s dalmatinskim LAG-om 5 i dva poljska LAG-a). Predstavnicima JLS-a iznesene su smjernice za odabir drugog projekta suradnje koji bi trebao biti iz sektora turizma. Predloženo je pokretanje aktivnosti LAG-a sa turističkim zajednicama LAG područja i ostalim dionicima oko boljeg povezivanja i lakšeg brendiranja Moslavine kao turističke destinacije. U konačnici planira se suradnja sa LAG-ovima koji žele pripremati zajednički projekt razvijajući kontinentalni turizam.

dscn1183-kopija koordinacijski-skupna-kopija

S predstavnicima JLS-a raspravljalo se o Podmjeri 7.4. koja izaziva najviše dilema i pitanja u vezi dozvoljenih aktivnosti koje se mogu provoditi. LAG ima malu količinu sredstava koju može dodijeliti JLS-ima, stoga većina JLS-a ide na izgradnju jednostavnih građevina ili rekonstrukciju i opremanje.

Istoga dana u 15 h održan je i Upravni odbor LAG-a Moslavine na kojem je članovima također predstavljeno financijsko izvješće i plan aktivnosti LAG-a Moslavine. Iznesena su pitanja i prijedlozi članova Upravnog odbora u vezi daljnjeg rada LAG-a poput donošenja odluke o imenovanju voditelja LAG-a. Članovi su se dogovorili oko održavanja redovnih programskih Skupština, čime bi se iste iskoristile i kao informativne radionice za buduće prijavitelje na mjere iz Programa ruralnog razvoja kao i na natječaje LAG-a.

dscn1187 upravni-odbor

IZVJEŠTAJ S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE LAG-a „MOSLAVINE“

Jučer je u Kutini, održana Redovna izborna Skupština LAG-a „Moslavine. Od ukupno 89 redovnih članova LAG-a Moslavine, na Skupštini je bio prisutan 61 predstavnik, što znači da je odaziv i zainteresiranost za rad LAG-a vrlo dobar.

članovi

Jedna od važnih točaka Dnevnog reda bila je Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije. Članovima LAG-a predstavljen je nacrt nove Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavine“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Predstavljanje je održala Bojana Markotić–Krstinić, konzultantica koja piše Strategiju LAG-a. Osobitu pozornost posvetila je predstavljanju odabranih mjera i tipova operacije te alokaciji sredstava za svaki tip operacije. Naglasila je da LAG nema previše izbora i mogućnosti jer se mora prilagoditi mjerama iz Programa ruralnog razvoja. Također je ukazala i na procedure odabira projekta te napomenula da se treba dobro razmisliti koje kriterije odabirati kod bodovanja projekata koji će se prijavljivati putem LAG-a. Predložila je da se ubrzo sastane UO koji bi raspravio o procedurama i kriterijima odabira projekata, kako bi se isti prilagodili lokalnim uvjetima i stvarnom stanju na terenu, bar u onom dijelu koliko se isto može mijenjati.

strategija

Slijedeća važna točka bila je izmjena i dopuna Statuta. Razlog tome je izlazak naselja Janja Lipe iz sastava LAG-a Moslavine, čime se mijenja obuhvat LAG područja, te smanjenje broja članova UO sa 25 na 15 kako bi njegov rad bio što funkcionalniji i efikasniji. Statut se dopunjava ciljanim skupinama, te područjem djelovanja, a ciljevi i djelatnosti prilagođavaju se LEADER i CLLD metodologiji. Promjene su još u broju dopredsjednika, pa bi LAG po novom prijedlogu imao samo dva dopredsjednika. Novim prijedlogom Statuta olakšava se i rad Skupštine te UO jer se daje mogućnost da se neke odluke, koje ne mogu čekati, donesu on line.

Na ovoj su se Redovnoj izbornoj skupštini birali: predsjednik i dva dopredsjednika LAG-a, 15 članova Upravnog odbora LAG-a i članova Nadzornog odbora LAG-a.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku o izboru predsjednika i 2 dopredsjednika LAG-a „Moslavine“. Za predsjednika je ponovno izabran Andrija Rudić, dok su za dopredsjednike ponovno izabrani Marko Magdić i Velimir Žunac, svaki predstavnik jedne županije.

FotorCreated5

Izabrano je i 15 članova UO. Predsjednik i dopredsjednici članovi su UO po funkciji, dok je predsjednik LAG-a Andrija Rudić ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Ostali članovi UO LAG-a su: Biserka Stojić, Ranata Hrastić, Anđelko Kopecki, Maja Angjal, Ivana Posavec Krivec, Emina Burek, Aida Sučić, Goran Kordić, Lovro Miklaužić, Janko Kezele, Zdravko Andri i Tatjana Bertek Žarković.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku i o izboru 5 članova Nadzornog odbora LAG-a „Moslavine, a to su: Josip Mišković, predsjednik NO, te Javor Bojan Leš, Dinko Pirak, Vesna Glavica Svoboda i Zlatko Hrastić, članovi NO.

Na kraju Skupštine svim nazočnima se obratio ponovno izabrani predsjednik LAG-a „Moslavine“ Andrija Rudić, koji se zavalio članovima na ukazanom povjerenju, u ime svih izabranih članova u tijela LAG-a, te naglasio da će i dalje nastaviti djelovati na dobrobit svih članova LAG-a.

Nakon Skupštine uslijedilo je neformalno druženje članova uz domjenak.

FotorCreated

Upravni i Nadzorni odbor te prvi radni sastanak vezan za izradu LRS

Dana 17. studenog 2015. godine održana je sjednica Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Moslavina. Dnevni red sjednice obuhvaćao je sljedeće točke:

  1. Kratak izvještaj i dogovor oko predstojeće Izvještajne skupštine LAG-a
  2. Prijedlog dodatka Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS i prihvaćanje Ugovora
  3. Provedba LEADER/CLLD programa u RH – Uvod u izradu LRS do 2020.
  4. Predstavljanje rezultata projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“
  5. Razno

Sjednici je prisustvovalo trinaest članova Upravnog i četiri člana Nadzornog odbora, zajedno s troje djelatnika LAG-a Moslavina te gostima (konzultantica, voditelj projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“ te predstavnik Zadruge za etično financiranje). Dnevni red je usvojen s manjim izmjenama u redoslijedu točaka.

DSCN0024

Prije prve točke dnevnog reda predsjednik LAG-a Moslavina pozdravio je prisutne te otvorio sjednicu. Nakon uvoda, voditeljica LAG-a Moslavina je izvijestila odbore o aktivnostima koje su se odvijale nakon posljednje sjednice UO te im prikazala financijski plan za sljedeću godinu. Izvještajna skupština je dogovorena za 18. prosinca. Ovim putem obavještavamo sve naše članove da će ista biti održana u popodnevnim satima u Kloštru Ivaniću i da će dobiti službeni poziv s detaljima u prosincu.

DSCN0029

Radi rasterećenja LAG-a i boljeg poznavanja određenog područja, donesen je dodatak Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS. Razvojne institucije na određenim će područjima provoditi dodatne aktivnosti vezane za prikupljanje projektnih ideja, stvaranje baze podataka, organiziranje okruglih stolova, promoviranje putem manifestacija i vidljivost.

Posljednja točka dnevnog reda koja je ubačena kao treća, bila je posvećena ponudi SuperRadia koja nije u potpunosti prihvaćena na prethodnoj sjednici UO. LAG Moslavina je zaprimio dopunu ponude i o tome izvijestio odbore. Osim toga, prisutnima se predstavio i Goran Jeras (predstavnik Zadruge za etično financiranje). Objasnio je kako postati članom Zadruge te koje su prednosti članstva u istoj.

DSCN0044

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predstavljeni su rezultati projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“. Projekt je predstavio Mišel Novosel (voditelj projekta).

DSCN0055

 

Djelatnici LAG-a prigodno su se oprostili od svoje djelatnice Ines Špehar koja je bila zaposlena kao koordinator za ljudske resurse na tom projektu.

DSCN0057

Nakon prikazane točke dnevnog reda uslijedila je pauza uz zakusku.

DSCN0063

Bojana Markotić Krstinić (predstavnica RREC Primus Fortissimus – konzultantica koja izrađuje LRS) prisutnima je objasnila zbog čega je važno izraditi kvalitetnu LRS te koja je funkcija Upravnog odbora pri pripremi i provedbi iste.

DSCN0065

Nastavno na posljednje prikazanu točku dnevnog reda, konzultantica je s radnim timom nakon sjednice odbora održala prvi radni sastanak na kojemu su dodijeljeni zadaci pojedinim razvojnim institucijama s područja LAG-a Moslavina te dogovoren smjer u kojemu će se kretati izrada LRS-a. Cijeli radni tim će morati prikupljati projektne ideje i stvarati njihovu bazu, kako bi se njihovim uvrštavanjem u LRS omogućio lakši razvoj područja na kojemu živimo.

DSCN0066

16. sjednica Upravnog odbora

6.10.2015. održana je 16. sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavina. Sjednici su nazočili: Andrija Rudić, Velimir Žunac, Marko Magdić, Ana Strilić, Elvira Babić Marković, Mario Ribar, Aida Sučić, Valentina Rebrović, Vesna Glavica-Svoboda, Emina Burek, Maja Angjal, Romana Fezi Martinić, Slađana Kosanović, Sven Đozo i Branka Filipović kao članovi UO te Anica Lenart, Marina Knežević i Ivan Novak kao zaposlenici LAG-a Moslavina.

Sjednica je započela u 14:00h, a Dnevni red bio je:

  1. Kratak izvještaj aktivnosti i najava nadolazećih aktivnosti LAG-a
  2. Prijava na projekt Nacionalne zaklade – predfinanciranje
  3. Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina
  4. Nabava potrebne opreme (multifunkcijski uređaj – printer, fotoaparat, uredski stolci)
  5. Razno (pristupnice za učlanjenje, ponuda SuperRadio, portal info@moslavacki.info)

Voditeljica LAG-a Moslavina je za početak nazočne upoznala sa svim aktivnostima provedenima od prošlog UO, prvenstveno o prolasku LAG-a na natječaju za provođenje Podmjere 19.1., o kojoj smo već izvijestili na našoj WEB i FB stranici.

Isto tako, osvrnula se na trenutno financijsko stanje LAG-a te objasnila UO kako zbog problema likvidnosti (isplate sredstava kvartalno u Podmjeri 19.1.) kreće i prijava na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Prolaskom na ovom natječaju osigurala bi se sredstava za normalno funkcioniranje LAG-a, a riječ je o beskamatnoj pozajmici.

Osim toga, naglasak je stavila na izradu LRS, koja mora biti izrađena i usvojena na UO do 2.4.2016.. Ovim putem još Vas jednom pozivamo na dostavu Vaših projektnih ideja kako bi bile uvrštene u LRS. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Na UO dogovorena je i kupovina multifunkcijskog uređaja, fotoaparata i uredskih stolica te su u članstvo primljeni: Udruga žena “ISKRA” kao pridruženi član, PC Garešnica d.o.o. te Informatički klub “Virus” Kapelica. Nakon predstavljenih ponuda za suradnju UO je odlučio zatražiti dodatnu ponudu SuperRadia te pristao na suradnju s portalom Moslavački Info.

1 2 3 4 5 6 7