Rezultati Oznaka

Natječaj za donacije 2016. – Svjetlo na zajedničkom putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici www.hep.hr.
 • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2016. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključeni iz Natječaja.
 • Trajanje natječaja – od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 5. srpnja 2016. godine

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2016@hep.hr
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima  odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovore o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2016@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

OBRASCI:

 • Prijavnica se ispunjava ovdje
 • Obrazac proračuna koji je obvezan prilog prijavnice preuzmite ovdje
 • Uputu za prijavitelje pogledajte/preuzmite ovdje.

Ovdje su nalaze obrasci za izvještaj koje ispunjavaju organizacije i ustanove koje će dobiti sredstva na natječaju:

 • Izvješće o provedbi projekta preuzmite ovdje
 • Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima preuzmite ovdje

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014-2018 – “Vinska omotnica”

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. Vinska omotnica, bit će opet otvorena za koji dan i dostupna za prijave tijekom ovog mjeseca. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u dosadašnjim Pozivima na predaju projekata.

Podsjećamo, potpore se ostvaruju prijavom projekata kroz tri mjere. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 1,5 milijuna eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte isplaćuje se od 50% – 80% ukupno prihvatljivih troškova. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što govori statistika?

Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina do sada je 59 korisnika prijavilo svojih 88 projekata. Ukupno je odobreno preko 65 milijuna kuna potpora, sa prosječnim iznosom potpore od 740.000 kuna. Maksimalna dodjeljena potpora iznosila je 7,9 milijuna kuna, a najmanja 44.002 kune. Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnicima su odobrena 23 projekta u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna. Najveću potporu dobilo je Kutjevo d.d. (5,5 milijuna kuna), a najmanju OPG Đozo Nataša (38.668 kuna). Za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja dodijeljeno je ukupno 6,7 milijuna kuna za 23 projekta.

vino

Ima li još novaca?

U okviru sve tri mjere, do sada je ukupno odobreno 92 milijuna kuna potpore za 134 projekta tj. potrošeno je samo 20% sredstava u odnosu na ukupno raspoloživa sredstva do kraja 2018. godine. Dakle, novaca još ima napretek. S obzirom da su neki vinari svoje projekte do sada prijavili u sve tri mjere po nekoliko puta (što je u Vinskoj omotnici dozvoljeno), potičemo one koji to još nisu učinili da razmotre svoje planove, hrabro krenu u investicije i koriste bespovratna sredstva.

Više informacija pročitajte na linku.

NATJEČAJ ZA UDRUGE

Pozivaju se sve udruge i neprofitne organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija su područja djelovanja ekologija, djeca, starije osobe ili oni koji obavljaju svoje poslove bez financijske naknade, da se prijave na natječaj.

Natječaj možete pročitati ovdje: Natječaj

Pravila za prijavu projekata možete preuzeti ovdje: Pravila

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Prijavnica

jana voda s porukom

SI-MO-RA – Poziv na sudjelovanje u edukacijama

 

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA Sisak, poziva Vas na višednevne edukacije:

 • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 • Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 • Vještine upravljanja projektom – Project Management

 

Edukacije će se održavati od 2.–6.studenog 2015. godine u Kutini, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Kutina, S. Radića 3 s početkom u 9:00 sati.

Edukacije imaju za cilj povećanje razine znanja polaznika u pripremi projekata (učenjem primjerom na konkretnoj studiji slučaja, izradom projektnih prijedloga, izradom plana aktivnosti, planiranjem i izradom proračuna projektnih prijedloga) te upoznavanje sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u provedbi EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje, upravljanje rizicima)…

Prijaviti se mogu zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani kako bi ove prilike za financiranje projekata bile na vrijeme identificirane i iskorištene.

Prijave za sudjelovanje na edukaciji zaprimaju se zaključno do 30. listopada 2015. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte na adresu simora@simora.hr, ili na broj faksa 544-206.

Seminar je besplatan.

Broj sudionika je ograničen.

Prijavnicu te detaljnije informacije o edukaciji pogledajte ovdje: link na dokument.

logo-simora