Rezultati Oznaka

Nadopuna objašnjenja kriterija br. 6 – Podmjera 6.1

Nadopuna objašnjenja kriterija br. 6 vezano uz natječaj za podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ objavljen u Narodnim novinama broj 104/15.

Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti u vlasništvu/posjedu  više od 50% poljoprivrednog zemljišta koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva ili imati više od 50% poljoprivrednog zemljišta koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina na područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima. Ugovorna obveza za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama  mora biti upisana u zemljišno knjižni izvadak.

Predstavljanje Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

12. listopada 2015. u Gradskoj vijećnici Grada Garešnice održano je predstavljanje Podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, kojemu je prisustvovalo 25 sudionika. Gostujući predavači bili su: Vlatka Pavlinić iz Ministarstva poljoprivrede te Luka Musić i Luka Miškić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predstavljanju su prisustvovali i predstavnici LAG-a Moslavina, PC-a Garešnica d.o.o. te predstavnici medija.

Gđa Pavlinić u uvodnom je predavanju predstavila odredbe Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. U svom se predavanju osvrnula na visinu moguće potpore, potrebnu dokumentaciju za prijavu, kao i na sve ostale uvjete koji moraju biti zadovoljeni kako bi se mladi poljoprivrednici mogli prijaviti na natječaj i ostvariti potporu te na koji način podnositi zahtjev za isplatu i ispoštovati sve uvjete i rokove postavljene pred njih. Osim toga, prisutnima je, odgovarajući na njihova pitanja, pojasnila stavke Pravilnika koje im nisu bile dovoljno jasne.

9a

Gosp. Luka Musić svoje je predavanje oblikovao kao vodič kroz popunjavanje prijave na natječaj u Agronet sustavu. Prisutnima je prikazao na koji se način popunjavaju predviđena polja, koju vrstu podataka trebaju upisati ili učitati u kojem polju te kako da dođu do dodatnih informacija koje su im potrebne pri popunjavanju, kao i potrebne dokumentacije za isto. Odgovarajući na pitanja prisutnih sudionika dodatno je pojašnjavao područja koja su im bila od posebnog interesa.

Gosp. Luka Miškić prisutnima je prikazao dio sučelja u Agronet sustavu koji se odnosi na popunjavanje poslovnog plana te MS Excel tablicu koja je prilog istomu te pojasnio koje je podatke potrebno unijeti u predviđene tablice te kako do njih doći, kako bi poslovni plan bio što realniji i prihvatljiviji za izvršenje korisniku potpore, s obzirom da je izvršenost poslovnog plana jedino što se u potpunosti kontrolira pri izvedbi natječaja. Odgovarajući na pitanja sudionika dodatno je pojasnio neke od dijelova poslovnoga plana, dajući pri tomu konkretne primjere.

Vodič za korisnike potpore za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima možete preuzeti na ovom linku.

2a 5a 7a 12a

Poziv na predstavljanje podmjere 6.1 „Potpora za mlade poljoprivrednike“

Poziv na predstavljanje podmjere 6.1 “Potpora za mlade poljoprivrednike” u ponedjeljak, 12. listopada u Gradskoj Vijećnici Grada Garešnica, Vladimira Nazora 22, Garešnica.

Detalji u kopiji poziva ispod.

Poziv-6.1

Objavljen natječaj za podmjeru 6.1. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Također, poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Napominjemo da korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.  

Detaljnije o samoj podmjeri možete pronaći ovdje.