Rezultati Oznaka

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

30. svibnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16)

Svi zainteresirani Pravilnik mogu pronaći na slijedećem linku : Pravilnik podmjera 4.1, provedba operacije 4.1.3.

 

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1.– provedba Operacije 4.1.2.

 

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. NN br. 128/ 2015

Detaljnije o samom natječaju pogledajte na sljedećoj adresi: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-provedba-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-stetnog-utjecaja-na-okolis-nn-br-1282015%ef%bb%bf/

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 128/15.
Informacije o Mjeri 4 nalaze se ovdje.

Natječaji za provedbu Podmjere 4.1., provedba Operacije 4.1.1.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba Operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Natječaji su objavljeni  u Narodnim novinama br. 121/15, od dana 4.11.2015. godine. Jedan natječaj odnosi se na sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016., a detalji su dostupni na sljedećim linkovima:

 

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2.; Odgoda natječaja za 4.2.1. do daljnjega

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. listopada 2015. u Narodnim novinama broj 118/15 natječaj za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.

Korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika neovisno o ekonomskoj veličini, a prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 % i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 %. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu u ovoj operaciji je 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost može iznositi 1.000,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnicima je omogućeno zajednički provoditi ulaganja prihvatljiva u operaciji 4.1.2., ali će maksimalni iznos potpore i za takvo ulaganje iznositi 1.000,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Za zajedničke projekte intenzitet javne potpore neće se uvećavati za dodatnih 20 postotnih bodova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015., a detalje možete pronaći ovdje.

 

Ovom prigodom obavještavamo i potencijalne korisnike kako se NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.2.1. ODGAĐA DO DALJNJEGA, budući da je potrebno izvršiti detaljnu analizu prijava pristiglih na prvi natječaj. Napominjemo kako su troškovi izrade projektne dokumentacije, a koje su potencijalni prijavitelji imali pri pripremi projekata za ovaj, odgođeni natječaj, prihvatljiv trošak i na sljedećem natječaju.

Kreću nove potpore za poljoprivrednike – Podmjere 4.1 i 4.2

Krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca bit će otvoreni natječaji iz Podmjere 4.1. i 4.2. za proizvodnju, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ulaganja kroz dvije mjere pokrivaju najširi spektar troškova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Za što se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati npr. podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj životinja, bilja i kultura, objekata za preradu i skladištenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora, ostale mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su troškovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, voća i povrća, bilja, cvijeća, maslina te pčelinjih proizvoda. Moguće je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda kao i kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti). I još mnogo toga….

Visina bespovratnih potpora do 5.000.000 EUR

Sredstva  bespovratne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 €, a najviša 5.000.000 €. Osnovni intenzitet potpore je 50% i može se uvećati do 90% u slučaju mladih poljoprivrednika, ekološke proizvodnje ili ulaganja u područja sa prirodnim ograničenjima. Projekti se, ovisno o Podmjeri, prijavljuju od 28.10.-15.01.2015.

Veliki interes / Ranije prijave imaju veće šanse

U prošlom, prvom natječaju iz istih Podmjera, poljoprivredna gospodarstva prijavila su ukupno 1.280 projekata tražeći prosječnu potporu od 69% u ukupnom iznosu od 2,6 milijardi kuna. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata i ulaganja iznosila je 3,9 milijardi kuna. Zainteresiranima savjetujemo da pripremi projekata pristupe što prije, kako bi svoje projekte prijavili odmah nakon otvaranja gore spomenutog roka.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.