Rezultati Oznaka

Najava natječaja- Do 1,5 milijuna kuna za ulaganja u nove proizvodne tehnologije

Bespovratna sredstva namijenjena su malim i srednjim proizvodnim tvrtkama za ulaganje u nove tehnologije s ciljem modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta.

Predviđeno 40 milijuna kuna

Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku je 1,5 milijuna kuna.

Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godineprije dana predaje zahtjeva i moraju u stanju zadržati ili povećati broj zaposlenih. Također, ne smiju imati neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licence, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti

Uspješnost ulaganja mjerljiva je kroz: rast broja zaposlenih, rast prihoda, rast vrijednosti izvoza i povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposlenom. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristiti će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta te poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta. U ocjeni poslovne sposobnosti uključene su posebnosti svih pojedinih sektora.

Natječaj se očekuje početkom rujna.

ilustracija-fotolia-rast-poslovanje-posao

Glasnik Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

Glasnik broj 9 donosi:
1. Najavu natječaja za Podmjere 4.1. i 4.2.
2. Očitovanje APPRRR-a vezano za obradu prijava na Podmjeru 6.3.
3. Informacije o pravilniku za Podmjeru 4.3., tip operacije 4.3.3.
4. Tumačenje vezano uz korištenje leasinga unutar Mjere 4
5. Informacije o 3. regionalnoj konferenciji šumoposjednika
6. Informacije o ugovaranju projekata za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”
7. Najave predstavljanja Podmjere 6.1.
8. Najavu 1. Sajma zimnice i Izložbe autohtonih proizvoda
9. Najavu natječaja do kraja godine

Glasnik u cijelosti možete pronaći ovdje.

INFORMACIJE O MJERAMA RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede krenulo je u izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 4. podmjere 4.1. “Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva” i podmjere 4.2. “Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”. Izmjene se očekuju tijekom rujna.

Podmjera 6.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” za cilj ima modernizaciju i unapređenje poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta poljoprivrednog gospodarstva. Mladim se poljoprivrednikom smatra osoba od 18 do 40 godina, određenih stručnih znanja i vještina, koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Potpora iznosi 50.000,00 eura, a dodjeljuje se za provedbu prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a određenih pravilnikom. Jedan od kriterija koje poljoprivredno gospodarstvo mora ispuniti vezan je za ekonomsku vrijednost PG-a. Vodič za izračun možete pronaći OVDJE. Prema trenutnim informacijama, natječaj za podmjeru 6.1. bit će objavljen 27. RUJNA O.G. Detaljnije informacije o podmjeri možete pronaći OVDJE.

 

najava mjera do kraja 2015