Rezultati Oznaka

LAG MOSLAVINA PRVORANGIRANI LAG NA LEADER NATJEČAJU IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

        Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

       Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke. Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK.

        LAG Moslavina je prvorangirani LAG sa 85 bodova, a na LEADER natječaju, prema privremenoj odluci, ostvaruje pravo na iznos potpore veći od 12 milijuna kuna. Nakon postupka rješavanja eventualnih prigovora Agencija za plaćanje će provesti postupak uvećanja te potpore te konačnom odlukom LAG-u Moslavina uvećati iznos potpore za bar još milijun kuna. LAG-ovi očekuju dobivanje konačnih odluka i početak provedbe projekta do kraja ove godine.

         Očekivani iznos potpore po LEADER natječaju za LAG Moslavinu tada bi iznosio više od 13 milijuna kuna, a veći dio tog iznosa, skoro 10 milijuna kuna, LAG će dalje plasirati, putem javnih poziva i potpora, za kvalitetne projekte zainteresiranim korisnicima s LAG područja.  LAG planira u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem Podmjere 7.4. iz PRR koja se odnosi na „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na  turistički sektor.

          Dio ostvarenih sredstava, oko 500 tisuća kuna, planiran je za provedbu 2 projekta suradnje, koji će se provoditi s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU, dok je iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen za redovan rad LAG-a do 2022. godine, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti, s kojima će LAG Moslavina ponovno započeti u 2017. godini.

          LAG Moslavina poziva sve zainteresirane sudionike ruralnog razvoja da od iduće godine intenzivno prate Web i Facebook stranice LAG-a kako bi bili upoznati s njegovim radom te se priključe aktivnostima kako bi lakše i kvalitetnije iskoristili ostvarena sredstva i zajednički doprinijeli boljem razvoju lijepe nam Moslavine.

Rang listu LAG-ova možete pogledati ovdje

 

Upravni i Nadzorni odbor te prvi radni sastanak vezan za izradu LRS

Dana 17. studenog 2015. godine održana je sjednica Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Moslavina. Dnevni red sjednice obuhvaćao je sljedeće točke:

  1. Kratak izvještaj i dogovor oko predstojeće Izvještajne skupštine LAG-a
  2. Prijedlog dodatka Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS i prihvaćanje Ugovora
  3. Provedba LEADER/CLLD programa u RH – Uvod u izradu LRS do 2020.
  4. Predstavljanje rezultata projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“
  5. Razno

Sjednici je prisustvovalo trinaest članova Upravnog i četiri člana Nadzornog odbora, zajedno s troje djelatnika LAG-a Moslavina te gostima (konzultantica, voditelj projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“ te predstavnik Zadruge za etično financiranje). Dnevni red je usvojen s manjim izmjenama u redoslijedu točaka.

DSCN0024

Prije prve točke dnevnog reda predsjednik LAG-a Moslavina pozdravio je prisutne te otvorio sjednicu. Nakon uvoda, voditeljica LAG-a Moslavina je izvijestila odbore o aktivnostima koje su se odvijale nakon posljednje sjednice UO te im prikazala financijski plan za sljedeću godinu. Izvještajna skupština je dogovorena za 18. prosinca. Ovim putem obavještavamo sve naše članove da će ista biti održana u popodnevnim satima u Kloštru Ivaniću i da će dobiti službeni poziv s detaljima u prosincu.

DSCN0029

Radi rasterećenja LAG-a i boljeg poznavanja određenog područja, donesen je dodatak Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS. Razvojne institucije na određenim će područjima provoditi dodatne aktivnosti vezane za prikupljanje projektnih ideja, stvaranje baze podataka, organiziranje okruglih stolova, promoviranje putem manifestacija i vidljivost.

Posljednja točka dnevnog reda koja je ubačena kao treća, bila je posvećena ponudi SuperRadia koja nije u potpunosti prihvaćena na prethodnoj sjednici UO. LAG Moslavina je zaprimio dopunu ponude i o tome izvijestio odbore. Osim toga, prisutnima se predstavio i Goran Jeras (predstavnik Zadruge za etično financiranje). Objasnio je kako postati članom Zadruge te koje su prednosti članstva u istoj.

DSCN0044

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predstavljeni su rezultati projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“. Projekt je predstavio Mišel Novosel (voditelj projekta).

DSCN0055

 

Djelatnici LAG-a prigodno su se oprostili od svoje djelatnice Ines Špehar koja je bila zaposlena kao koordinator za ljudske resurse na tom projektu.

DSCN0057

Nakon prikazane točke dnevnog reda uslijedila je pauza uz zakusku.

DSCN0063

Bojana Markotić Krstinić (predstavnica RREC Primus Fortissimus – konzultantica koja izrađuje LRS) prisutnima je objasnila zbog čega je važno izraditi kvalitetnu LRS te koja je funkcija Upravnog odbora pri pripremi i provedbi iste.

DSCN0065

Nastavno na posljednje prikazanu točku dnevnog reda, konzultantica je s radnim timom nakon sjednice odbora održala prvi radni sastanak na kojemu su dodijeljeni zadaci pojedinim razvojnim institucijama s područja LAG-a Moslavina te dogovoren smjer u kojemu će se kretati izrada LRS-a. Cijeli radni tim će morati prikupljati projektne ideje i stvarati njihovu bazu, kako bi se njihovim uvrštavanjem u LRS omogućio lakši razvoj područja na kojemu živimo.

DSCN0066

LAG-u Moslavina odobren projekt iz Podmjere 19.1. Pripremna pomoć

Lokalna akcijska grupa Moslavina zaprimila je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020..

LAG-u Moslavina odobren je iznos od 424.575,20 kuna za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ čije su aktivnosti izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina 2015.-2020. i tekući troškovi LAG-a u sljedećih godinu dana.

Provedbom ove podmjere LAG Moslavina je u obvezi, u roku od 6 mjeseci, izraditi LRS kojom će biti definirani pravci razvoja područja LAG-a do 2020. godine kroz odabrane mjere iz PRR RH 2014.-2020..

U nadolazećem programu ruralnog razvoja za područje LAG-a Moslavina očekujemo aktivno sudjelovanje svih dionika razvoja na području LAG-a kako bi Strategija bila kvalitetno ocijenjena i uz pomoć nje dobivena nova sredstva za sve prihvatljive korisnike PRR, prvenstveno poljoprivredna gospodarstva na području LAG-a, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje te svih djelatnosti koje se vežu uz poljoprivredu i sve druge djelatnosti koje je moguće financirati iz mjera ruralnog razvoja.

Financiranje projekta iz Podmjere 19.1. osigurano je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u 90% financiranju EU i 10% financiranju Republike Hrvatske.