Rezultati Oznaka

LAG MOSLAVINA PRVORANGIRANI LAG NA LEADER NATJEČAJU IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

        Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

       Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke. Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK.

        LAG Moslavina je prvorangirani LAG sa 85 bodova, a na LEADER natječaju, prema privremenoj odluci, ostvaruje pravo na iznos potpore veći od 12 milijuna kuna. Nakon postupka rješavanja eventualnih prigovora Agencija za plaćanje će provesti postupak uvećanja te potpore te konačnom odlukom LAG-u Moslavina uvećati iznos potpore za bar još milijun kuna. LAG-ovi očekuju dobivanje konačnih odluka i početak provedbe projekta do kraja ove godine.

         Očekivani iznos potpore po LEADER natječaju za LAG Moslavinu tada bi iznosio više od 13 milijuna kuna, a veći dio tog iznosa, skoro 10 milijuna kuna, LAG će dalje plasirati, putem javnih poziva i potpora, za kvalitetne projekte zainteresiranim korisnicima s LAG područja.  LAG planira u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem Podmjere 7.4. iz PRR koja se odnosi na „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na  turistički sektor.

          Dio ostvarenih sredstava, oko 500 tisuća kuna, planiran je za provedbu 2 projekta suradnje, koji će se provoditi s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU, dok je iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen za redovan rad LAG-a do 2022. godine, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti, s kojima će LAG Moslavina ponovno započeti u 2017. godini.

          LAG Moslavina poziva sve zainteresirane sudionike ruralnog razvoja da od iduće godine intenzivno prate Web i Facebook stranice LAG-a kako bi bili upoznati s njegovim radom te se priključe aktivnostima kako bi lakše i kvalitetnije iskoristili ostvarena sredstva i zajednički doprinijeli boljem razvoju lijepe nam Moslavine.

Rang listu LAG-ova možete pogledati ovdje

 

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINE, 16.06.2016.

Jučer je održana prva sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavine u novom sastavu, na koju se odazvalo 8 od 15 članova UO-a.

DSCN0717

Na početku Sjednice izneseno je izvješće o radu LAG-a od posljednjeg UO-a, u tom periodu provedene su sljedeće važnije aktivnosti: isplata 2. ZZI za Podmjeru 19.1., podnesen zahtjev za 3. ZZI za Podmjeru 19.1., te se do kraja lipnja očekuje Odluka o isplati, LAG Moslavina je bio domaćin radionice i Izborne skupštine LEADER mreže Hrvatske, LAG se prijavio i prošao na natječaju za LAG-ove od strane Zagrebačke županije i može se reći da je uspostavljena dobra suradnja, te prijava LAG-a na mjeru 19. LEADER.

FotorCreated

 

Voditeljica LAG-a Moslavina, Anica Lenart, informirala je članove UO-a o raspisanom dugo očekivanom natječaju iz Programa ruralnog razvoja za Mjeru 19. LEADER, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4., te se na istom očekuje da će LAG Moslavina ostvariti potporu od oko 1.500.000 €. Najveći utjecaj na količinu sredstva potpore iz LEADER mjere trenutno ovisi o kvaliteti LRS. Voditeljica je također ukratko iznijela plan obajve natječaja za razdoblje 2016.- 2020. i u nekoliko točaka objasnila način provedbe natječaja LAG-a.

DSCN0721

U zadnjoj točki Razno saslušana su pitanja i prijedlozi članova UO-a u vezi daljnjeg rada LAG-a, raspravilo se o otpisanim članovima (zbog prestanka djelovanja) i dr.

DSCN0710

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 19.2., 19.3. I 19.4.

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Uskoro se očekuje objava natječaja za LAG-ove za spomenute LEADER mjere 19.2., 19.3. i 19.4.

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

LAG MOSLAVINA I GRAD POPOVAČA DOMAĆINI SKUPŠTINE I RADIONICE HMRR-a

U ponedjeljak 07.03.2016. godine Hrvatska mreža za ruralni razvoj u Popovači je organizirala Izvanrednu izbornu skupštinu i Radionicu za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije. Domaćini tih događanja su bili Grad Popovača i LAG Moslavina, a isto je održana u Domu kulture.

Od 11,00 sati uslijedila je Izborna Skupština, a ista se održavala jer je dosadašnji predsjednik Tomislav Panenić morao podnijeti ostavku s obzirom da je postao ministar gospodarstva. Dužnost v.d. predsjednice u međuvremenu je vršila gospođa Lidija Pavić-Rogošić, predsjednica Odraza, koja je i otvorila te vodila Skupštinu.
U uvodnom djelu Skupštine, prisutne predstavnike 25 LAG-ova iz cijele RH, ali ostalih organizacija koji se bave ruralnim razvojem, srdačno je pozdravio domaćin, gradonačelnik grada Popovače, gospodin Josip Mišković, te njegova zamjenica Ana Strilić. Ispred LAG-a Moslavine uvodni govor i kratko predstavljanje LAG-a imala je voditeljica LAG-a, Anica Lenart.

kolaž 1

Kandidati za novog predsjednika HMRR-a bili su gospodin Matija Zamljačanec, voditelj LAG-a Izvor te gospođa Svjetlana Kasunić, voditeljica LAG-a Gorski Kotar, koji su se kratko predstavili te izložili svoje viđenje prijedloga plana rada Mreže.
Sam izbor predsjednika HMRR-a odvijao se tajnim glasanjem te je sa 18 glasova za Svjetlanu Kasunić i 9 glasova za Matiju Zamljačaneca, izabrana nova predsjednica HMRR-a. Nova predsjednica gđa Svjetlana Kasunić zahvalila se na ukazanom povjerenju te je obećala da će nastaviti transparentno i uspješno voditi Mrežu.

FotorCreated5

HMRR povećava svoje članstvo, koje sada broji 41 člana, pa su i ovo prilikom predstavljeni LAG-ovi, koji su postali novi članovi Mreže.

Od 14.00 h održana je Radionice po metodi „world cafea“ pod nazivom „IZRADA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA – ZAJEDNIČKE TEME I IZAZOVI“.

Teme o kojima se raspravljalo na Radionice bile su sljedeće:
1. Kako animirati / motivirati prijavu projekata koji će ne samo zadovoljiti uvjete financiranja, već i postizati najbolje efekte na području ruralnog razvoja? (Uloga MPS, HMRR-a, LAG-ova), a moderatorica iste bila je Dragica Roščić,
2. Uloga i značaj Nacionalne mreže za ruralni razvoj, s pitanjima „Može li HMRR potaknuti aktiviranje Mreže i kako te moguća uloga HMRR-a u aktivnostima Mreže?“, čija je moderatorica bila Višnja Jelić Mück,
3. Kakve promjene želimo, uključujući i stopu financiranja, u odnosu na mjeru LEADER / CLLD u PRR-u nakon 2017., a moderator predložene teme bio je Matija Zamljačanec,
4. Kako kvalitetno pristupiti pripremi projekata suradnje kroz LEADER mjeru iz Podmjere 19.3, čija je moderatorica bila Marina Koprivnjak Moderatorica teme: Marina Koprivnjak te
5. Kako osmisliti kriterije odabira projekata koje će LAG podržati (koje elemente projekta treba ocjenjivati, što je važno/ relevantno za određeno područje, regionalne/lokalne razlike i utjecaji, realnost i održivost projekta i sl.), a moderator iste bila je Lidija Pavić-Rogošić.

DSCN0495

Prisutni su sudionici Radionice podijeljeni u pet grupa, pa je svaka grupa po 15 minuta raspravljala o svakoj od predloženih tema. Nakon što su sve grupe obradile i raspravljale o svakoj od tema, moderatorice su prezentirale donesene zaključke. Ovakav način rada pokazao se vrlo uspješnim, jer se u malo vremena mogu čuti mišljenje te razmijeniti iskustva velikog broja sudionika.

DSCN0526

Svi se slažu u jednom, alokacija za LEADER je premala, ali ju treba maksimalno iskoristiti i pokazati nadležnim institucijama da se u LAG-ovima i lokalnoj zajednici krije potencijal, kojeg se treba i može više koristiti u budućem razvoju ruralnih područja.

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINA

U srijedu, 02.03.2016. godine, održana je posljednja Sjednica UO LAG-a Moslavina u ovom sastavu, jer krajem ožujka istječe mandat sadašnjim tijelima LAG-a. Dogovoreno je da će se Redovna izborna skupština LAG-a Moslavina održati 31.03.2016. godine. Na istoj će se izabrati predsjednik, tri potpredsjednika, 15 članova Upravnog odbora te 5 članova Nadzornog odbora LAG-a Moslavina na novi mandat od četiri godine.

FotorCreated - kopija

Na Sjednici odbora raspravljalo se i o drugim važnim temama jer je 2016. godina važna godina za sve LAG-ove u RH. LAG Moslavina trenutno provodi EU natječaj iz Programa ruralnog razvoja, iz LEADER mjere – Podmjera 19.1., namijenjene LAG-ovima. Potpora ostvarena spomenutim natječajem, LAG-ovima je na raspolaganju za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG područja te za redovan rad LAG-a u trajanju od godine dana.

sjednica 02.03. - kopija

Najava je da će polovicom 2016. godine Ministarstvo poljoprivrede pustiti novi LEADER natječaj za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. Prolaskom na tim podmjerama LAG ostvaruje sredstva za trenutno obračunsko razdoblje 2014-2020, a kojima će osigurati sredstva za daljnji rad i osnovnu ulogu koja im je namijenjena. Isto se odnosi na raspisivanje potpora za male projekte iz Programa ruralnog razvoja, koje će LAG plasirati na svoje područje. Zbog toga LAG prikuplja bazu projektnih ideja, osobito za projekte malih poljoprivrednika te udruga koje se mogu prijaviti na mjere iz Programa ruralnog razvoja, a koji će tako imati veće šanse prolaska na istima. Kroz Podmjeru 19.3. koja se odnosi na projekte suradnje LAG će pokušati, sa zainteresiranim članovima, uglavnom udrugama, pronaći zanimljive domaće i EU LAG-ove, koji će im biti partneri u osmišljavanju i provođenje zajedničkih projekta te razmjenu iskustava u određenim područjima. Dio potpore koja se odnosi na Podmjeru 19.4. namijenjena je za redovan rad LAG-a te daljnje animacijske i promidžbene aktivnosti LAG-a.

FotorCreated4 - kopija

Na ovoj su Sjednici u članstvo LAG-a Moslavina primljena i tri nova člana: OPG Kovačić Branko iz Čazme, Udruga pčelara „LIPA“ iz Popovače i Udruga za ruralni razvoj „Moslavačka gora“ iz Kutinice. Sada LAG Moslavina broji više od 120 redovnih i pridruženih članova

ODRŽAN RADNI SASTANAK LAG-a MOSLAVINA

U Popovači je 29.02.2016. godine održan radni sastanak predstavnika JLS-a koji su osnivači LAG-a Moslavina. Kako LAG u 2016. godini očekuju mnogi izazovi, osnivači LAG-a su se sastali kako bi dogovorili daljnje smjernice bitne za dobro funkcioniranje LAG-a. LAG trenutno provodi EU natječaj, preko mjere LEADER – Podmjere 19.1. iz Programa ruralnog razvoja, a glavna aktivnost iste je izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG područja.

Sredinom 2016. godine očekuje se raspisivanje najvažnijeg natječaja za LAG-ove, a to je LEADER natječaj iz Podmjere 19.2. Prolaskom na istom LAG Moslavina može ostvariti potporu od cca 1.500.000 eura. Veći dio te potpore LAG će dalje plasirati raspisujući natječaje i pružajući potporu za manje projekte iz Programa ruralnog razvoja na području LAG-a. Dio potpore namijenjen je za osmišljavanje i provođenje projekata suradnje, a ostatak za redovan rad LAG-a u ovom obračunskom razdoblju.

Očekivanja LAG-a Moslavina od LEADER mjere bila su puno veća jer su sve procjene Ministarstva poljoprivrede išle u smjeru da će veliki LAG-ovi, kao što je LAG Moslavina, moći ostvariti puno veće potpore od sada najavljenih.

Ovom je prilikom odrađena i sjednica Nadzornog odbora LAG-a Moslavina, na kojoj su članovi istog utvrdili financijska izvješća LAG-a za 2015. godinu.

Početkom travnja LAG očekuje i Izborna skupština, jer tijelima LAG-a istječe mandat od četiri godine. Na toj će se Skupštini odlučivati o prihvaćanju nacrta nove Strategije LAG-a Moslavina.

kopija-veca

Upravni i Nadzorni odbor te prvi radni sastanak vezan za izradu LRS

Dana 17. studenog 2015. godine održana je sjednica Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Moslavina. Dnevni red sjednice obuhvaćao je sljedeće točke:

  1. Kratak izvještaj i dogovor oko predstojeće Izvještajne skupštine LAG-a
  2. Prijedlog dodatka Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS i prihvaćanje Ugovora
  3. Provedba LEADER/CLLD programa u RH – Uvod u izradu LRS do 2020.
  4. Predstavljanje rezultata projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“
  5. Razno

Sjednici je prisustvovalo trinaest članova Upravnog i četiri člana Nadzornog odbora, zajedno s troje djelatnika LAG-a Moslavina te gostima (konzultantica, voditelj projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“ te predstavnik Zadruge za etično financiranje). Dnevni red je usvojen s manjim izmjenama u redoslijedu točaka.

DSCN0024

Prije prve točke dnevnog reda predsjednik LAG-a Moslavina pozdravio je prisutne te otvorio sjednicu. Nakon uvoda, voditeljica LAG-a Moslavina je izvijestila odbore o aktivnostima koje su se odvijale nakon posljednje sjednice UO te im prikazala financijski plan za sljedeću godinu. Izvještajna skupština je dogovorena za 18. prosinca. Ovim putem obavještavamo sve naše članove da će ista biti održana u popodnevnim satima u Kloštru Ivaniću i da će dobiti službeni poziv s detaljima u prosincu.

DSCN0029

Radi rasterećenja LAG-a i boljeg poznavanja određenog područja, donesen je dodatak Odluci o izboru konzultanta za izradu LRS. Razvojne institucije na određenim će područjima provoditi dodatne aktivnosti vezane za prikupljanje projektnih ideja, stvaranje baze podataka, organiziranje okruglih stolova, promoviranje putem manifestacija i vidljivost.

Posljednja točka dnevnog reda koja je ubačena kao treća, bila je posvećena ponudi SuperRadia koja nije u potpunosti prihvaćena na prethodnoj sjednici UO. LAG Moslavina je zaprimio dopunu ponude i o tome izvijestio odbore. Osim toga, prisutnima se predstavio i Goran Jeras (predstavnik Zadruge za etično financiranje). Objasnio je kako postati članom Zadruge te koje su prednosti članstva u istoj.

DSCN0044

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predstavljeni su rezultati projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u PPLP“. Projekt je predstavio Mišel Novosel (voditelj projekta).

DSCN0055

 

Djelatnici LAG-a prigodno su se oprostili od svoje djelatnice Ines Špehar koja je bila zaposlena kao koordinator za ljudske resurse na tom projektu.

DSCN0057

Nakon prikazane točke dnevnog reda uslijedila je pauza uz zakusku.

DSCN0063

Bojana Markotić Krstinić (predstavnica RREC Primus Fortissimus – konzultantica koja izrađuje LRS) prisutnima je objasnila zbog čega je važno izraditi kvalitetnu LRS te koja je funkcija Upravnog odbora pri pripremi i provedbi iste.

DSCN0065

Nastavno na posljednje prikazanu točku dnevnog reda, konzultantica je s radnim timom nakon sjednice odbora održala prvi radni sastanak na kojemu su dodijeljeni zadaci pojedinim razvojnim institucijama s područja LAG-a Moslavina te dogovoren smjer u kojemu će se kretati izrada LRS-a. Cijeli radni tim će morati prikupljati projektne ideje i stvarati njihovu bazu, kako bi se njihovim uvrštavanjem u LRS omogućio lakši razvoj područja na kojemu živimo.

DSCN0066