Rezultati Oznaka

IZVJEŠTAJ S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE LAG-a „MOSLAVINE“

Jučer je u Kutini, održana Redovna izborna Skupština LAG-a „Moslavine. Od ukupno 89 redovnih članova LAG-a Moslavine, na Skupštini je bio prisutan 61 predstavnik, što znači da je odaziv i zainteresiranost za rad LAG-a vrlo dobar.

članovi

Jedna od važnih točaka Dnevnog reda bila je Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije. Članovima LAG-a predstavljen je nacrt nove Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavine“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Predstavljanje je održala Bojana Markotić–Krstinić, konzultantica koja piše Strategiju LAG-a. Osobitu pozornost posvetila je predstavljanju odabranih mjera i tipova operacije te alokaciji sredstava za svaki tip operacije. Naglasila je da LAG nema previše izbora i mogućnosti jer se mora prilagoditi mjerama iz Programa ruralnog razvoja. Također je ukazala i na procedure odabira projekta te napomenula da se treba dobro razmisliti koje kriterije odabirati kod bodovanja projekata koji će se prijavljivati putem LAG-a. Predložila je da se ubrzo sastane UO koji bi raspravio o procedurama i kriterijima odabira projekata, kako bi se isti prilagodili lokalnim uvjetima i stvarnom stanju na terenu, bar u onom dijelu koliko se isto može mijenjati.

strategija

Slijedeća važna točka bila je izmjena i dopuna Statuta. Razlog tome je izlazak naselja Janja Lipe iz sastava LAG-a Moslavine, čime se mijenja obuhvat LAG područja, te smanjenje broja članova UO sa 25 na 15 kako bi njegov rad bio što funkcionalniji i efikasniji. Statut se dopunjava ciljanim skupinama, te područjem djelovanja, a ciljevi i djelatnosti prilagođavaju se LEADER i CLLD metodologiji. Promjene su još u broju dopredsjednika, pa bi LAG po novom prijedlogu imao samo dva dopredsjednika. Novim prijedlogom Statuta olakšava se i rad Skupštine te UO jer se daje mogućnost da se neke odluke, koje ne mogu čekati, donesu on line.

Na ovoj su se Redovnoj izbornoj skupštini birali: predsjednik i dva dopredsjednika LAG-a, 15 članova Upravnog odbora LAG-a i članova Nadzornog odbora LAG-a.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku o izboru predsjednika i 2 dopredsjednika LAG-a „Moslavine“. Za predsjednika je ponovno izabran Andrija Rudić, dok su za dopredsjednike ponovno izabrani Marko Magdić i Velimir Žunac, svaki predstavnik jedne županije.

FotorCreated5

Izabrano je i 15 članova UO. Predsjednik i dopredsjednici članovi su UO po funkciji, dok je predsjednik LAG-a Andrija Rudić ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Ostali članovi UO LAG-a su: Biserka Stojić, Ranata Hrastić, Anđelko Kopecki, Maja Angjal, Ivana Posavec Krivec, Emina Burek, Aida Sučić, Goran Kordić, Lovro Miklaužić, Janko Kezele, Zdravko Andri i Tatjana Bertek Žarković.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku i o izboru 5 članova Nadzornog odbora LAG-a „Moslavine, a to su: Josip Mišković, predsjednik NO, te Javor Bojan Leš, Dinko Pirak, Vesna Glavica Svoboda i Zlatko Hrastić, članovi NO.

Na kraju Skupštine svim nazočnima se obratio ponovno izabrani predsjednik LAG-a „Moslavine“ Andrija Rudić, koji se zavalio članovima na ukazanom povjerenju, u ime svih izabranih članova u tijela LAG-a, te naglasio da će i dalje nastaviti djelovati na dobrobit svih članova LAG-a.

Nakon Skupštine uslijedilo je neformalno druženje članova uz domjenak.

FotorCreated

NAJAVA REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE LAG-a MOSLAVINA

Poštovani članovi LAG-a Moslavina,

Obavještavam vas da će Redovna izborna skupština LAG-a Moslavina biti održana u srijedu, 30.03.2016. godine, od 15,00 sati u Hotelu Kutina.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Otvaranje Skupštine, riječi dobrodošlice
2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda
3. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo,verifikacijska komisija, izborno povjerenstvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine LAG-a Moslavina
6. Predstavljanje glavnih smjernica nove Lokalne razvojne strategije
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Strategije
8. Izvješća- Izvješće o radu LAG-a i financijsko izvješće (voditeljica i predsjednik)
9. Rasprava i prihvaćanje izvješća
10. Izmjene i dopune Statuta
11. Prijedlog i predstavljanje kandidata za radna tijela LAG-a (predsjednik, dopredsjednici, 15 članova UO i 5 članova NO)
12. Izbor predsjednika i ostalih članova radnih tijela LAG-a; rasprava i glasanje
13. Obraćanje novoizabranog predsjednika
…. Druženje uz domjenak

Molimo Vas da svojom prisutnošću doprinesete radu ove Skupštine!

S poštovanjem,
Andrija Rudić, predsjednik LAG-a i
Anica Lenart, voditeljica LAG-a

LAG MOSLAVINA I GRAD POPOVAČA DOMAĆINI SKUPŠTINE I RADIONICE HMRR-a

U ponedjeljak 07.03.2016. godine Hrvatska mreža za ruralni razvoj u Popovači je organizirala Izvanrednu izbornu skupštinu i Radionicu za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije. Domaćini tih događanja su bili Grad Popovača i LAG Moslavina, a isto je održana u Domu kulture.

Od 11,00 sati uslijedila je Izborna Skupština, a ista se održavala jer je dosadašnji predsjednik Tomislav Panenić morao podnijeti ostavku s obzirom da je postao ministar gospodarstva. Dužnost v.d. predsjednice u međuvremenu je vršila gospođa Lidija Pavić-Rogošić, predsjednica Odraza, koja je i otvorila te vodila Skupštinu.
U uvodnom djelu Skupštine, prisutne predstavnike 25 LAG-ova iz cijele RH, ali ostalih organizacija koji se bave ruralnim razvojem, srdačno je pozdravio domaćin, gradonačelnik grada Popovače, gospodin Josip Mišković, te njegova zamjenica Ana Strilić. Ispred LAG-a Moslavine uvodni govor i kratko predstavljanje LAG-a imala je voditeljica LAG-a, Anica Lenart.

kolaž 1

Kandidati za novog predsjednika HMRR-a bili su gospodin Matija Zamljačanec, voditelj LAG-a Izvor te gospođa Svjetlana Kasunić, voditeljica LAG-a Gorski Kotar, koji su se kratko predstavili te izložili svoje viđenje prijedloga plana rada Mreže.
Sam izbor predsjednika HMRR-a odvijao se tajnim glasanjem te je sa 18 glasova za Svjetlanu Kasunić i 9 glasova za Matiju Zamljačaneca, izabrana nova predsjednica HMRR-a. Nova predsjednica gđa Svjetlana Kasunić zahvalila se na ukazanom povjerenju te je obećala da će nastaviti transparentno i uspješno voditi Mrežu.

FotorCreated5

HMRR povećava svoje članstvo, koje sada broji 41 člana, pa su i ovo prilikom predstavljeni LAG-ovi, koji su postali novi članovi Mreže.

Od 14.00 h održana je Radionice po metodi „world cafea“ pod nazivom „IZRADA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA – ZAJEDNIČKE TEME I IZAZOVI“.

Teme o kojima se raspravljalo na Radionice bile su sljedeće:
1. Kako animirati / motivirati prijavu projekata koji će ne samo zadovoljiti uvjete financiranja, već i postizati najbolje efekte na području ruralnog razvoja? (Uloga MPS, HMRR-a, LAG-ova), a moderatorica iste bila je Dragica Roščić,
2. Uloga i značaj Nacionalne mreže za ruralni razvoj, s pitanjima „Može li HMRR potaknuti aktiviranje Mreže i kako te moguća uloga HMRR-a u aktivnostima Mreže?“, čija je moderatorica bila Višnja Jelić Mück,
3. Kakve promjene želimo, uključujući i stopu financiranja, u odnosu na mjeru LEADER / CLLD u PRR-u nakon 2017., a moderator predložene teme bio je Matija Zamljačanec,
4. Kako kvalitetno pristupiti pripremi projekata suradnje kroz LEADER mjeru iz Podmjere 19.3, čija je moderatorica bila Marina Koprivnjak Moderatorica teme: Marina Koprivnjak te
5. Kako osmisliti kriterije odabira projekata koje će LAG podržati (koje elemente projekta treba ocjenjivati, što je važno/ relevantno za određeno područje, regionalne/lokalne razlike i utjecaji, realnost i održivost projekta i sl.), a moderator iste bila je Lidija Pavić-Rogošić.

DSCN0495

Prisutni su sudionici Radionice podijeljeni u pet grupa, pa je svaka grupa po 15 minuta raspravljala o svakoj od predloženih tema. Nakon što su sve grupe obradile i raspravljale o svakoj od tema, moderatorice su prezentirale donesene zaključke. Ovakav način rada pokazao se vrlo uspješnim, jer se u malo vremena mogu čuti mišljenje te razmijeniti iskustva velikog broja sudionika.

DSCN0526

Svi se slažu u jednom, alokacija za LEADER je premala, ali ju treba maksimalno iskoristiti i pokazati nadležnim institucijama da se u LAG-ovima i lokalnoj zajednici krije potencijal, kojeg se treba i može više koristiti u budućem razvoju ruralnih područja.