Rezultati Oznaka

LAG MOSLAVINA PRVORANGIRANI LAG NA LEADER NATJEČAJU IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

        Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

       Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke. Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK.

        LAG Moslavina je prvorangirani LAG sa 85 bodova, a na LEADER natječaju, prema privremenoj odluci, ostvaruje pravo na iznos potpore veći od 12 milijuna kuna. Nakon postupka rješavanja eventualnih prigovora Agencija za plaćanje će provesti postupak uvećanja te potpore te konačnom odlukom LAG-u Moslavina uvećati iznos potpore za bar još milijun kuna. LAG-ovi očekuju dobivanje konačnih odluka i početak provedbe projekta do kraja ove godine.

         Očekivani iznos potpore po LEADER natječaju za LAG Moslavinu tada bi iznosio više od 13 milijuna kuna, a veći dio tog iznosa, skoro 10 milijuna kuna, LAG će dalje plasirati, putem javnih poziva i potpora, za kvalitetne projekte zainteresiranim korisnicima s LAG područja.  LAG planira u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem Podmjere 7.4. iz PRR koja se odnosi na „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na  turistički sektor.

          Dio ostvarenih sredstava, oko 500 tisuća kuna, planiran je za provedbu 2 projekta suradnje, koji će se provoditi s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU, dok je iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen za redovan rad LAG-a do 2022. godine, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti, s kojima će LAG Moslavina ponovno započeti u 2017. godini.

          LAG Moslavina poziva sve zainteresirane sudionike ruralnog razvoja da od iduće godine intenzivno prate Web i Facebook stranice LAG-a kako bi bili upoznati s njegovim radom te se priključe aktivnostima kako bi lakše i kvalitetnije iskoristili ostvarena sredstva i zajednički doprinijeli boljem razvoju lijepe nam Moslavine.

Rang listu LAG-ova možete pogledati ovdje

 

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINE, 16.06.2016.

Jučer je održana prva sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavine u novom sastavu, na koju se odazvalo 8 od 15 članova UO-a.

DSCN0717

Na početku Sjednice izneseno je izvješće o radu LAG-a od posljednjeg UO-a, u tom periodu provedene su sljedeće važnije aktivnosti: isplata 2. ZZI za Podmjeru 19.1., podnesen zahtjev za 3. ZZI za Podmjeru 19.1., te se do kraja lipnja očekuje Odluka o isplati, LAG Moslavina je bio domaćin radionice i Izborne skupštine LEADER mreže Hrvatske, LAG se prijavio i prošao na natječaju za LAG-ove od strane Zagrebačke županije i može se reći da je uspostavljena dobra suradnja, te prijava LAG-a na mjeru 19. LEADER.

FotorCreated

 

Voditeljica LAG-a Moslavina, Anica Lenart, informirala je članove UO-a o raspisanom dugo očekivanom natječaju iz Programa ruralnog razvoja za Mjeru 19. LEADER, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4., te se na istom očekuje da će LAG Moslavina ostvariti potporu od oko 1.500.000 €. Najveći utjecaj na količinu sredstva potpore iz LEADER mjere trenutno ovisi o kvaliteti LRS. Voditeljica je također ukratko iznijela plan obajve natječaja za razdoblje 2016.- 2020. i u nekoliko točaka objasnila način provedbe natječaja LAG-a.

DSCN0721

U zadnjoj točki Razno saslušana su pitanja i prijedlozi članova UO-a u vezi daljnjeg rada LAG-a, raspravilo se o otpisanim članovima (zbog prestanka djelovanja) i dr.

DSCN0710

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 19.2., 19.3. I 19.4.

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Uskoro se očekuje objava natječaja za LAG-ove za spomenute LEADER mjere 19.2., 19.3. i 19.4.

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.