Rezultati Oznaka

Pojedinačne potpore do 300.000 kuna za ulaganja u proizvodnju vina

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je veliki natječaj za dodjelu 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava namjenjenih mikro i malim poduzetnicima kao potpora za njihova ulaganja. Putem financiranja projekata cilj je ojačati njihovu konkurentnost u sektoru proizvodnje.

VINARI SU PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi su vinari (OPG, j.d.o.o., d.o.o., obrt) koji imajudo 49 zaposlenih, osnovani 2015. godine i ranije, a koji imaju najmanje jednog zaposlenog.

IZNOSI I INTENZITET POTPORE

– mikro poduzeće 1-9 zaposlenih) – 85% vrijednosti investicije

– malo poduzeće (10 do 49 zaposlenih) – 65% vrijednosti investicije

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 kuna, a najveća 300.000 kuna.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Prihvatljivi su svi troškovi koji su vezani uz proces proizvodnje vina, od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu, a koji, između ostalog, uključuju:

– strojeve/opremu za preradu grožđa (transport, prijem i preradu grožđa)

– opremu za mjerenje i analizu grožđa

– muljače, drobilice, strojeve i opremu za sortiranje, preše, pumpe za kominu

– opremu i spremnike za fermentaciju, tankove (inox, drvo)

– opremu za filtraciju, taloženje, bistrenje

– opremu za kontrolu temperature, hladnjake, filtere

– tehnologiju za proizvodnju pjenušavih vina

– opremu za punjenje, etiketiranje i pakiranje

– programe za upravljanje podrumom

– opremu za gospodarenje vodama u podrumu

– podrumsku infrastrukturu, kompresore, električne generatore

SUSTAV BODOVANJA

Sustavom bodovanja ocjenjuju se udio vlastitog financiranja, povećanje zaposlenosti i povećanje prihoda u 2019. godini kao posljedice ulaganja. Dodatni bodovi dodjeljuju se hrvatskim braniteljima i osobama s invaliditetom (više od 50%) koji imaju većinsko vlasništvo u poduzeću koji se prijavljuje.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se isplaćuju u tromjesečnim obrocima na temelju ostvarenih troškova. Vinari mogu koristiti predujam do 40% odobrenih bespovratnih sredstava.

Rok za prijavu je 30.09.2016.

Više informacija možete saznati ovdje.

Objavljen Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2016. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom  području.

Informacije o natječaju, kriterijima i uvjetima prijave objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva te ih možete preuzeti OVDJE

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA

U utorak 17. svibnja 2016. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“kroz koji je osigurano ukupno 867 milijuna kuna za mikro, mala i srednje poduzeća. Read the rest of this entry »

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Read the rest of this entry »

Otvoreni natječaji za bespovratna sredstva

Norme, sustavi i znakovi kvalitete

aktivnosti: priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 7/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća

Razvoj poslovnih inkubatora

aktivnosti: stvaranje nove i poboljšanje postojeće poslovne infrastrukture
raspoloživa sredstva: 152 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: općine, gradovi, županije, poduzetničke potporne institucije

Razvoj poslovnih zona

aktivnosti: stvaranje nove i poboljšanje postojeće poslovne infrastrukture
raspoloživa sredstva: 65 milijuna kuna
datum objave: 12/2016
korisnici: općine, gradovi, županije, poduzetničke potporne institucije

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

aktivnosti: inozemni sajmovi, studije i istraživanja inozemnih tržišta, edukacija
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

aktivnosti: strategije izlaska na strana tržišta, gospodraska izaslanstva, sajmovi
raspoloživa sredstva: 38 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: poduzetničke potporne institucije, općine, gradovi

Inovacije

aktivnosti: razvoj novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa
raspoloživa sredstva: 23 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća (novosonovana – do 36 mjeseci)

Komercijalizacija inovacija

aktivnosti: komercijalizacija istraživanja i razvoja, transfer tehnologije, novi proizvodi
raspoloživa sredstva: 53 milijuna kuna
datum objave: 5/2016
korisnici: mala i srednja poduzeća (nova, start-up, spin-off)

Istraživanje i razvoj

aktivnosti: temeljna i industrijska istraživanja i razvoj do prototipa i demonstracije
raspoloživa sredstva: 760 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća, istraživačke organizacije

Razvoj centara kompetencija

aktivnosti: razvoj kapaciteta i infrastrukture za istraživanje i razvoj
raspoloživa sredstva: 798 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: konzorciji, klasteri, mala, srednja i velika poduzeća, istraživačke organizacije

Energetska učinkovitost u proizvodnji

aktivnosti: ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi i kogeneracije, gospodarenje energijom
raspoloživa sredstva: 304 milijuna kuna
datum objave: 2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća

Energetska učinkovitost uslužnih poduzeća

aktivnosti: obnova objekata i uvođenje obnovljivih izvora energije, mjere energetske učinkovitosti
raspoloživa sredstva: 152 milijuna kuna
datum objave: 2016
korisnici: mala, srednja i velika poduzeća u sektoru turizma i trgovine

Prirodna baština

aktivnosti: izgradnja i obnova te opremanje posjetiteljske infrastrukture; obnova objekata, edukacija
raspoloživa sredstva: 380 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: nacionalni parkovi i parkovi prirode

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom

aktivnosti: obnova smještajnih kapaciteta, prilagodbe prostora, nabava vozila, opremanje
raspoloživa sredstva: 250 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Socijalne usluge za djecu i mlade

aktivnosti: obnova smještajnih kapaciteta, prilagodbe prostora, nabava vozila, opremanje
raspoloživa sredstva: 250 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 14 domova socijalne skrbi za djecu i mlade

Socijalne usluge deinstitucionalizacije

aktivnosti: izgradnja, obnova i opremanje prostora, nabava vozila, ICT oprema
raspoloživa sredstva: 273 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: 32 doma za socijalnu skrb

Energetska obnova zgrada (izrada dokumentacije)

aktivnosti: izrada glavnog projekta i elaborata energetske obnove zgrade
raspoloživa sredstva: 4,5 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: zgrade koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (vrtići, škole, fakulteti)

Energetska obnova zgrada (radovi)

aktivnosti: rekonstrukcije krova, izolacije zidova, stolarija, rasvjeta, grijanje, ventilacija
raspoloživa sredstva: 50 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: zgrade koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (vrtići, škole, fakulteti)

Energetska obnova obiteljskih kuća

aktivnosti: energetski pregledi, certificiranje, radovi (krov, stolarija, fasada, grijanje/hlađenje)
raspoloživa sredstva: 456 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: fizičke osobe (vlasnici stambenih zgrada/kuća)

Energetska obnova višestambenih zgrada

aktivnosti: energetski pregledi, certificiranje, radovi (krov, stolarija, fasada, grijanje/hlađenje)
raspoloživa sredstva: 684 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: fizičke osobe (vlasnici stambenih zgrada/kuća)

Nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području (podmjera 6.2. i 6.4.)

aktivnosti: ruralni turizam, tradicijski i umjetnički obrti, usluge, prodaja lokalnih proizvoda
raspoloživa sredstva: u procesu odluke
datum objave: 6/2016
korisnici: poljoprivredna gospodasrtva

Mala infrastruktura u ruralnim područjima (podmjera 7.2.)

aktivnosti: sustavi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, nerazvrstane ceste
raspoloživa sredstva: 1,1milijarda kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: općine i gradovi do 2.000 (5.000) stanovnika, javna vodoopskrba i javna odvodnja

Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (podmjera 7.4.)

aktivnosti: razna infrastruktura (vrtići, igrališta, dvorane, domovi, pješačke zone, …)
raspoloživa sredstva: 808 milijuna kuna
datum objave: 6/2016
korisnici: općine i gradovi do 2.000 (5.000) stanovnika, javna vodoopskrba i javna odvodnja

Vinska omotnica (sve tri mjere)

aktivnosti: investicije u vinarije i marketing, restrukturiranje, promidžba na trećim tržištima
raspoloživa sredstva: prema planu
datum objave: 4-6/2016
korisnici: proizvođači vina

Akvakultura

aktivnosti: izgradnja, rekonstrukcija i opremanje uzgajališta i mrjestilišta, vozila, plovila, teglenice
raspoloživa sredstva: 129 milijuna kuna
datum objave: 4/2016
korisnici: postojeći i budući vlasnici povlastice za uzgajališta i mrjestilišta

Popis otvorenih natječaja možete naći ovdje.