Rezultati Oznaka

Objavljen natječaj za operaciju 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16  Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 76/2016Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine.

Tekst natječaja u cijelosti možete pročitati na LINKU.

OPG Skender Mihael iz Velike Trnovitice završio projekt ulaganja u gradnju lagune za odlaganje gnoja

Na području LAG-a Moslavine, OPG Skender Mihael (OIB: 81324540931) iz Nove Ploščice 131 (Velika Trnovitica) je završio projekt  ulaganja u gradnju lagune za odlaganje gnoja i gnojevke, te je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ruralnom razvoju i ribarstvu  podnio zahtjev za isplatu  potpore u iznosu od 163.572,84 HRK  za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«/Operaciju 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ za prihvatljive troškove.

3,7 MILIJUNA KUNA IZ IPARD-A ZA PODIZANJE NASADA BOROVNICE, NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“. Korisniku DAR BLUE d.o.o isplaćeno je 3.759.030,00 kn za podizanje trajnog nasada borovnice po najsuvremenijoj metodi na površini od 10,6 ha, postavljanje ograde, sustav za navodnjavanje, opremu za zaštitu tla te izgradnju gospodarskog objekta za skladištenje (rashlađivanje) i pakiranje konzumnog ploda. Ulaganje je realizirano u mjestu Dereza u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

OPĆINI VELIKA LUDINA DODIJELJENA SREDSTVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem konačnih odluka za projekte prijavljene na Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.

Financijska sredstva koja će biti dodijeljena za 240 jedinica lokalne samouprave putem konačnih odluka iznose ukupno 20.993.191,59 kuna. Zbog nedostatka sredstava, za jedinice lokalne samouprave koje se na rang listi nalaze „ispod crte“ Agencija će izdati konačne odluke o odbijanju.

Na području LAG-a Moslavine jedino je Općina Velika Ludina uspjela proći na spomenutom natječaju, te joj je dodijeljena  potporu u iznosu od 62.375,00 kuna.

Ostalim jedinicama lokalne samouprave želimo više sreće na drugim natječajima.

OPĆINI LIPOVLJANI 835 TISUĆA KUNA IZ IPARD-A ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10 000 stanovnika. Općini Lipovljani u Sisačko-moslavačkoj županiji isplaćeno je 835.078,13 kuna za ulaganje u izgradnju sekundarnih kanala glavnog kolektora kanalizacije.

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj. Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, a ima tri prioriteta:

1) Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
2) Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a (program koji omogućava da se u pojedinim regijama ili mikroregijama, bez obzira na postojeće administrativne granice, stvaraju i sufinanciraju projekti koji uključuju što više interesnih motiva onih koji žive na tom prostoru)
3) Razvoj ruralne ekonomije

Više o IPARD programu možete naći ovdje.

Predstavljanje Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

12. listopada 2015. u Gradskoj vijećnici Grada Garešnice održano je predstavljanje Podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, kojemu je prisustvovalo 25 sudionika. Gostujući predavači bili su: Vlatka Pavlinić iz Ministarstva poljoprivrede te Luka Musić i Luka Miškić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predstavljanju su prisustvovali i predstavnici LAG-a Moslavina, PC-a Garešnica d.o.o. te predstavnici medija.

Gđa Pavlinić u uvodnom je predavanju predstavila odredbe Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. U svom se predavanju osvrnula na visinu moguće potpore, potrebnu dokumentaciju za prijavu, kao i na sve ostale uvjete koji moraju biti zadovoljeni kako bi se mladi poljoprivrednici mogli prijaviti na natječaj i ostvariti potporu te na koji način podnositi zahtjev za isplatu i ispoštovati sve uvjete i rokove postavljene pred njih. Osim toga, prisutnima je, odgovarajući na njihova pitanja, pojasnila stavke Pravilnika koje im nisu bile dovoljno jasne.

9a

Gosp. Luka Musić svoje je predavanje oblikovao kao vodič kroz popunjavanje prijave na natječaj u Agronet sustavu. Prisutnima je prikazao na koji se način popunjavaju predviđena polja, koju vrstu podataka trebaju upisati ili učitati u kojem polju te kako da dođu do dodatnih informacija koje su im potrebne pri popunjavanju, kao i potrebne dokumentacije za isto. Odgovarajući na pitanja prisutnih sudionika dodatno je pojašnjavao područja koja su im bila od posebnog interesa.

Gosp. Luka Miškić prisutnima je prikazao dio sučelja u Agronet sustavu koji se odnosi na popunjavanje poslovnog plana te MS Excel tablicu koja je prilog istomu te pojasnio koje je podatke potrebno unijeti u predviđene tablice te kako do njih doći, kako bi poslovni plan bio što realniji i prihvatljiviji za izvršenje korisniku potpore, s obzirom da je izvršenost poslovnog plana jedino što se u potpunosti kontrolira pri izvedbi natječaja. Odgovarajući na pitanja sudionika dodatno je pojasnio neke od dijelova poslovnoga plana, dajući pri tomu konkretne primjere.

Vodič za korisnike potpore za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima možete preuzeti na ovom linku.

2a 5a 7a 12a