Poziv na radionice “Izrada brand strategije Moslavine”

Obavještavamo sve zainteresirane da će se u sklopu međuteritorijalnog projekta “Turizmom razvijamo područje” u kojem je LAG “Moslavina” glavni partner održati niz radionica u svrhu izrade brand strategije Moslavine. Za izradu Brand strategije „Moslavine“, a temeljem javnog poziva, izabrana je tvrtka Size d.o.o. iz Zagreba. Pozivamo zainteresirane turističke dionike da se uključe u radionice i svojim sugestijama daju doprinos izradi brand strategije. 

Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu: 

1. Kutina, četvrtak, 11.3.2021.g. od 10,30 h

2. Popovača, utorak, 16.3.2021.g. od 10,30 h

3. Garešnica, petak, 19.3.2021.g. od 10,30 h

4. Čazma, utorak, 23.3.2021.g. od 10,30 h i

5. Ivanić-Grad, četvrtak, 25.3.2021.g. od 10,30 h

Dnevni red za radionice:

1) Uvod u projekt (Size objašnjava bredniranje i ciljeve projekta) – 30 min

2) Brendiranje Moslavine (Diskusija sa sudionicima o prepoznatljivosti Moslavine). – 1h

3) TZ Kutina – Mapiranje turističkih potencijala (Diskusija o potrebama turističkih dionika) – 30 min


S obzirom da će broj sudionika na svim radionicama biti ograničen za sudjelovanje je potrebno prijaviti se direktno Turističkoj zajednici sa područja na kojem se nalazite.