PITANJA I ODGOVORI U VEZI PRVOG LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Ovdje možete pronaći pitanja i pripadajuće odgovore u vezi Natječaja za tip operacije 1.1.4.

Sve svoje upite i nedoumice u vezi Natječaja možete i dalje slati na e-mail: anica.lenart@lag-moslavina.hr

14. P: Vezano uz LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4.  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  da li je moguće nakon objave natječaja mijenjati nositelja gospodarstva, odnosno da član gospodarstva postane nositelj istog?

O: Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se promjenom nositelja ne mijenja. Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja OPG-a, a promjenom nositelja OPG-a mijenja se naziv, ali i OIB te tekući/žiro račun.
Ukoliko se promjena nositelja OPG-a napravi između datuma objave natječaja (22.02.2018.) i datuma podnošenja zahtjeva za potporu, navedeno je prihvatljivo uz uvjet da se poljoprivredni resursi (poljoprivredno zemljište i/ili stoka) nisu mijenjali nakon 28.02.2018.

13. P: Vezano uz natječaj 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  da li je nositelj projekta u pravnoj osobi isključivo vlasnik ili može biti direktor tog poduzeća?

O: Tvrtka koja se prijavljuje na LAG natječaj za glavnu djelatnost mora imati poljoprivredu, a nositelj projekta je odgovorna osoba u tvrtki.

12. P: Dali u aktivnost -podizanje novih nasada- (vinograda ili voćnjaka), osim kupnje sadnog materijala, ulazi nabava stupova i žice za armaturu kao i potrebnog gnojiva te troškovi pripremne obrade tla?

O: Od navedenog, pod prihvatljive aktivnosti ulaze nabava stupova i žice za armaturu, te troškovi pripremne obrade tla. Međutim, trošak vlastitog rada nije prihvatljiv trošak u poslovnom planu, već te aktivnosti mora obaviti druga osoba i za to ispostaviti račun. Kupnja gnojiva prihvatljiv je trošak jedino uz aktivnosti podizanja i restrukturiranja novih nasada (količina nabavljenog gnojiva mora odgovarati količini sadnog materijala).

11. P: Da li se smatra kao prihvatljiva aktivnost -za opremanje vinskog podruma- kupnja rabljenih inox i plastičnih bačava, rabljene el. muljače i preše od fizičkih osoba te kupnja novih električnih škara za obrezivanje vinove loze

O: Prihvatljiva je kupnja opreme i strojeva za objekte u svrhu obavljanja prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU, što uključuje i sektor vina.

Prihvatljiva je kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (i nove i rabljene).

10. P: Supruga i ja smo u nekom postupku pokretanja Opg supruga je 34 god ja 40 sad nas zanima kako realizirat neki poticaj ustvari kome se obratit naime imamo nekih osam hektara zemlje i planiramo još nekih par hektara unajmit htjeli bi neko malo gospodarstvo otvorit ali nam je sve to strano a i financije su nam ograničene pa nas zanima kome da se obratimo da nam malo pojasni i ako je moguće uputi sa nekim savjetom ili ako je moguće i napravi taj projekat!

O: Za sve informacije potrebne u svrhu osnivanja OPG-a  možete se obratiti najbližoj Savjetodavnoj službi.  Sa dodatnim savjetima,      ukoliko je potrebno, također Vam mogu pomoći djelatnici Razvojnih agencija ili se možete obratiti osobnim dolaskom u ured LAG-a „Moslavina“.

9. P:

a) Da li se mogu prijaviti na obadva projekta pošto udovoljavam kriterijima….i malo gospodarstvo i mladi poljoprivrednik ( opg registriran prošle godine u 10.mjesecu i imam 39 godina)?

O: a) Pravilnici za podmjere 6.1.1. i 6.3.1. koje smo objavili odnose se na natječaje na nacionalnoj razini, a ne na LAG Natječaj koji je trenutno raspisan.
Možete se prijaviti na LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (prijave traju od 13.3.2018. do 13.4.2018. godine).
Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” biti će uskoro raspisan na nacionalnoj razini (preko APPRRR-a).
Ali važno je napomenuti da NE možete biti prijavljeni na oba natječaja u isto vrijeme.

b) Zašto se ne može prijaviti istovremeno?

O: b) Obje navedene mjere su paušalne i kao takve ne mogu se kombinirati istodobno. Predlažemo da se savjetujete sa Vašom najbližom Razvojnom agencijom ili osobnim dolaskom u ured LAG-a te odaberete koja mjera Vam bolje odgovara.

8. P: Kada će se znati rezultati ovog natječaja – kako bi se mogli prijaviti na nacionalni natječaj za tip operacije 6.3.1. u slučaju da nismo prošli na Natječaju LAG-a?

O: Neslužbena rang lista LAG Natječaja biti će objavljena dovoljno rano, tako da će prijavitelji ukoliko bude potrebno moći odustati i prijaviti se na Natječaj raspisan na nacionalnoj razini.

7. P:

a) Na koji način – čime se dokazuje  kupovina poljoprivrednog zemljišta od fizičke osobe koja nema registriran OPG?

O: a) Kupovina zemljišta od fizičke osobe dokazuje se kupoprodajnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika.

b) Na koji način – čime se dokazuje  kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih osoba?

O: b) Kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije od fizičke osobe mogu se dokazati kupoprodajnim ugovorom, računom, te prometnom dozvolom.

6. P: Da li kupovina poljoprivrednog zemljišta na području Općine KRIŽ spada u sedmi (7.) kriterij za odabir projekata =  Ulaganje se odvija na područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima?

O: Ako se sve aktivnosti iz poslovnog plana i sjedište nositelja OPG-a nalaze na području općine Križ, tada se mogu ostvariti bodovi po istome.

5. P:

a) Da li pripada aktivnost:  “NABAVA I UGRADNJA SOLARNOG SUSTAVA U OBJEKAT ZA PRERADU GROŽĐA U VINO – KLIJET”  u treći (3.) kriterij za odabir projekata =  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)?

O: a) Da bi nositelj projekta ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% (11.282,00 kn), a najviše 30% (33.846,00 kn) aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije (kupnja nove mehanizacije) kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

b) Da li pripada aktivnost: “Nabava-kupovina NOVOG ATOMIZERA (prskalice) za zaštitno prskanje grožđa”   u treći (3.) kriterij za odabir projekata =  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)?

O: b) Da, nabava navedene prskalice ulazi u kriterij br. 3.  Napomena: Da bi nositelj ostvario bodove po navedenom kriteriju ukupan iznos ulaganja u aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i uštedu energije (kupnja nove mehanizacije) ne smije prelaziti iznos od 33.846,00 kn.

4. P: Pošto smo u fazi otvaranja OPG-a, da li kod vas postoji mogućnost za izradu projekta?

O: Izradu projekata provode konzultanti i razvojne agencije. Na području Garešnice djeluje razvojna agencija Poduzetnički centar Garešnica (kontakt broj telefona: 043 214 416).

Što se tiče prijava na natječaj, pošto ste u procesu otvaranja OPG-a, nažalost ne postoji mogućnost prijave na već objavljeni natječaj. Međutim, kada završi proces registracije OPG-a, slobodno se možete prijaviti na ostale natječaje koje će raspisivati Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG Moslavina.

3. P: Da li je u sklopu navedenog natječaja prihvatljiva kupnja prikolice kojom bi se traktorom prevozile košnice s pčelama?

O: Prema Natječaju, prihvatljivim aktivnostima se smatraju „kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme“, a neprihvatljive aktivnosti su „nabava gospodarskih vozila“. Kupnja prikolice za prijevoz košnica je opravdana jedino ako je ona definirana kao poljoprivredna oprema namijenjena za te aktivnosti.

2. P: Da li je u sklopu aktivnosti „promidžba vlastitih poljoprivrednih proizvoda“ prihvatljiv trošak izrada web stranice i web shopa na hrvatskom, engleskom i njemačkom te trošak oglašavanja?

O: Prema tekstu Natječaja, u popisu prihvatljivih aktivnosti  navedene su pod točkom 7.: aktivnosti „građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda“. Prema tome, aktivnosti izrade web shopa i troškovi oglašavanja prihvatljivi su samo u sklopu gradnje i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda.

1. P: Imamo korisnika kojem je sjedište OPG-a u Popovači, ali se planira preseliti u Voloder kroz godinu dana ( Voloder također spada pod LAG Moslavina). Također planira prebaciti sjedište OPG-a u Voloder. Kroz projekt planira kupiti mehanizaciju i životinje. Za sada bi mehanizaciju stavio na sjedište OPG-a, a životinje u Voloder (s obzirom da tamo ima objekt za držanje životinja). Ako je to moguće, kako ću navoditi čestice ulaganja? Za mehanizaciju da navedem jednu česticu (Popovača), a za životinje drugu (Voloder)? 

O: Kako bismo Vam pružili što točniju informaciju u vezi promjene sjedišta OPG-a, Vaš upit smo proslijedili u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te ćemo naknadno obavijestiti o njihovom odgovoru na ovo pitanje.

Što se tiče upisivanja čestica ulaganja u poslovnom planu, za svaku aktivnost mora se definirati čestica na kojoj će se određena aktivnost provoditi.