Obavijest o slanju Zahtjeva za dopunu/ obrazloženje/ ispravak prema korisnicima

Obavještavamo Vas da zbog situacije u vezi s epidemijom koronavirusa COVID-19 te u skladu sa uputama Agencije za plaćanja, LAG “Moslavina” će sve Zahtjeve za Dopunu/Obrazloženje/Ispravak, obavijesti, odluke i sl. prema korisnicima LAG natječaja slati elektroničkom poštom (ne preporučenom poštom kako je to u LAG natječaju naznačeno), naravno uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku. Također će i korisnici svu potrebnu korespondenciju s LAG-om moći obavljati putem e-pošte. Za odgovor na D/O/I  korisnici će imati vremena odgovoriti u roku 5 radnih dana od dana slanja Zahtjeva za D/O/I putem elektroničke pošte.