Inicijativu osnivanja LAG-a Moslavina potaknulo je nastojanje nekih JLS za zajedničku suradnju gradova i općina na području Moslavine, a sve to primjenom procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. Nakon svih potrebnih predradnji i priprema u ožujku 2012. godine osnovana je Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ (LAG „Moslavina“).
LAG „Moslavina“ zauzima površinu od 1.765,86 km², koja se proteže preko tri županije: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke, a obuhvaća područje od 12 JLS (Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica). Po službenom popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a živi 95.688 stanovnika, što je čak 7.164 stanovnika manje nego 2001. godine kada je na istom području popisom zabilježen broj od 102.852 stanovnika.

Cilj LAG-a „Moslavina“ jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. To znači da je konačni cilj ovog LAG-a osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a „Moslavina“ su:

  • razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima
  • razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti
  • unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života
  • zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša

Vizija LAG-a Moslavina

Područje očuvane kulturne i prirodne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu, i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.

Slogan LAG-a

„Moslavina-potpuno iznenađenje“, što nam ukazuje na brojne karakteristike i prednosti ovoga područja, koje u sebi objedinjuju ono najkvalitetije, stvarajući preduvjete za održivi razvoj, od kojeg će koristi imati i okruženje u kojemu se nalazi.