natj

ZATVOREN

LAG „Moslavina“ objavljuje dana 15. siječnja 2020. godine LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 2.1.1 „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a“, a koji je sukladan TO 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja.

Odluka o odobrenju raspisa 4. LAG Natječaja

Rok za podnošenje prijave projekata bit će od 04.02.2020. do 10.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 543.354,37 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave (.zip format).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

4_LAG_natječaj_TO_211_LRS LAG Moslavina

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

natj

ZATVOREN

LAG „Moslavina“ objavljuje dana 9. listopada 2018. godine LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 2.1.1 „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a“, a koji je sukladan TO 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja.

Odluka o odobrenju raspisa 2. LAG natječaja

Rok za podnošenje prijave projekata bit će od 9.11.2018. do 14.12.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.885.839,49 kn.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave (.zip format).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

2_LAG_natječaj_TO_211_LRS LAG Moslavina

2_LAG_natječaj_TO_211_LRS LAG Moslavina_izmjena_22.10.2018.

2_LAG_natječaj_TO_211_LRS LAG Moslavina_izmjena_12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 2.1.1 „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a“, a koji je sukladan TO 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja.

PITANJA I ODGOVORI

3. P: U natječaju za tip operacije 7.4.1., dali JLS mora tražiti ponude putem AGRONET-a, i ako da u kojem slučaju?

O: Sastavni dio LAG Natječaja za tip operacije 7.4.1. je Prilog IV. Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave u kojoj su detaljno propisani postupci prilikom prikupljanja ponuda.

2. P: Dali je u natječaju sukladnom TO 7.4.1. prihvatljivo ulaganje izgradnje fitness parka (postavljanje fitness sprava na javnoj površini)?

O: Postavljanje fitness sprava su prihvatljiva aktivnost u natječaju TO 2.1.1. u sklopu projekta opremanja javne zelene površine (parka) ili tematskog parka.

1. P: Pitanje je vezano uz natječaj za tip operacije koji je sukladan 7.4.1.. Kod ispunjavanja obrasca A., pitanje I. 1.17., kako je potrebno ispuniti navedeno pitanje ako je korisnik JLS koji nije u sustavu poreza na dobit niti je obveznik poreza na dodanu vrijednost, već ima neki drugi porezni status?

O: S obzirom da se nositelja projekta pita o statusu obveznika poreza na dodanu vrijednost/dobit, isti se izjašnjava o navedenim poreznim sustavima, ali ne i drugim. No, ako je bitno radi procesa administrativne obrade, nositelj projekta se može izjavom izjasniti o poreznom statusu.