LAG-U “MOSLAVINA” ODOBRENA DODATNA SREDSTVA U IZNOSU 6,8 MILIJUNA KUNA

Odlukom Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima). Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, odnosno provedba Lokalnih razvojnih sredstava, a odnosi se ne 2021. i 2022. godinu.

Od ukupnog iznosa sredstava za prijelazno razdoblje iz Programu ruralnog razvoja za LEADER mjeru izdvojeno 5%, odnosno 251.000.000,00 milijun kuna, a isto se raspoređuje na 54 odabrana LAG-a. Od navedenog iznosa LAG-u „Moslavina“ odobreno je 6.8 milijuna kuna i to za provođenje Mjere 19 – LEADER mjere, odnosno sve 4 podmjere, za razdoblje 2021. – 2022., a to su Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć”, 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Pdmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

Do sada je LAG-u “Moslavina” za provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. uz dodatna nagradna sredstva te sredstva za prijelazno razdoblje (2021./2022. godina) odobreno ukupno 21,4 milijuna kuna.