ZATVOREN!

Konačna Rang lista 8. LAG Natječaja za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

 

1. Izmjena 8. LAG Natječaja iz LRS LAG-a "Moslavina" za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

 

Na svojoj 7. Sjednici, održanoj 7. rujna 2023. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o 1. Izmjeni 8. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Tekst 8. LAG Natječaja mijenja se u slijedećem dijelu:

 

1. Na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

Raspoloživa sredstva: 52.658,89 EUR / 396.758,43 HRK.“ mijenja se i glasi:

Raspoloživa sredstva:  106.271,25 EUR / 800.700,73 HRK.

 

Ostali dijelovi 8. LAG Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mijenjaju.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Objava 8. LAG Natječaja IZ LRS LAG-a "Moslavina" za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

 

 

LAG „Moslavina“ objavljuje dana 3. travnja 2023. godine LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

 

Odluka o odobrenju raspisa 8. LAG natječaja

  

Rok za podnošenje prijave projekata bit će od 18. travnja 2023. do 18. svibnja 2023. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 52.658,89 EUR, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 EUR do 20.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju definirane kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

 

Za potrebe pripreme i informiranje potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se radionica 13. travnja 2023. godine u prostoru sale za sastanke gradske tržnice na adresi Tržna 8, Kutina sa početkom od 13 sati.