U okviru programskog razdoblja 2014-2020 LAG je zadužen za provedbu Mjere 19. – LEADER iz Programa ruralnog razvoja.

LAG Moslavina provodi  Podmjere: 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, a za isto na raspolaganju ima 12.625.547,76 kn. Za objavu javnih poziva i pomoć ruralnom području Moslavine LAG će plasirati 9.619.464,96 kn kroz podmjeru 19.2., te još dodatnih 480.973,25 kn kroz projekte suradnje.

 

Popis mjera i operacija za koje će LAG raspisivati javne pozive i dodjeljivati potpore:Strateški ciljevi-page-001 (1)