ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE – OSPOSOBLJAVANJE ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA I OSTALA OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI

 

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12) propisana je obveza korisnika sredstava za zaštitu bilja da svakih pet godina obnove i testiraju svoja znanja o pesticidima.

Zagrebinspekt obrazovanje, ustanova za obrazovanje odraslih, organizira dopunsku izobrazbu osposobljenih za održivu uporabu pesticida. Dopunska izobrazba provodi se u 5 nastavnih sati programa, jedan dan nastave u večernjim satima (18-21h). Uvjeti za pohađanje: Završena osnovna izobrazba za rukovanje pesticidima.

Po završenom osposobljavanju polaznici dobivaju: Potvrdu o završenoj dopunskoj izobrazbi te se u FIS sustavu aktivira mogućnost daljnje kupovine sredstava za zaštitu bilja. Trošak osposobljavanja iznosi 200,00 kuna. U naznačenu cijenu ulaze svi troškovi (predavanje, ispit, izdavanje potvrde i izdavanje nove iskaznice).

Polaznicima spomenute edukacije omogućit će se po posebnim cijenama upis u ostale obrazovne programe Ustanove za potrebe poljoprivrede što će im ubuduće koristiti u povlačenju sredstava iz EU-fondova. Polaznici će se moći stručno osposobiti za određena potrebna im zvanja:

– Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima, rukovatelj kombajnom,

– Rukovatelj motornom pilom, rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.

– Ratar, stočar, voćar, uzgajivač povrća, uzgajivač goveda, svinja, ovaca i koza, peradi, uzgajivač mliječne stoke na ekološki način i dr.

 

Više informacija o programima možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://obrazovanje.biz.hr/

 

images