An example default page with right sidebar

LEADER, nekada Inicijativa Europske zajednice, a danas temeljni Program za razvoj ruralnog prostora Europske unije, temelji se na mobiliziranju i provedbi lokalnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva (lokalne akcijske grupe – LAG-ove) u sva tri sektora, javnom, privatnom i civilnom, odnosno, uspostavi i razvoju veza između aktivnosti koje doprinose gospodarskom razvoju tog prostora. Namjera mu je pomoći građanima, grupama, tvrtkama i drugim nositeljima razvoja u ruralnom prostoru da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu integriranih strategija i programa održivog razvoja.

LEADER je skraćenica francuskog naziva Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, što u prijevodu znači „Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva“.

Glavni koncept LEADER pristupa jest da, s obzirom na različitost europskih ruralnih područja, razvojne strategije mogu biti učinkovitije i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini odnosno ako su u njihovu pripremu uključeni lokalni nositelji razvoja, uz jasne i otvorene procedure te podršku mjerodavne javne uprave.
Glavni ciljevi koje LAG želi postići primjenom LEADER programa su:

  • razvoj ruralnih prostora na održiv način
  • zaposlenost u različitim ekonomskim sektorima i granama
  • korištenje vlastitih razvojnih resursa i ljudskih potencijala
  • poboljšanje socijalnog i infrastrukturnog standarda
  • porast kvalitete života
  • zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima

LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više JLS. LAG predstavlja ruralno područje s više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika, s tim da pojedino naselje ili JLS u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25.000 stanovnika, te jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u.

LAG kao tijelo osnovano u EU, a namijenjeno podršci ruralnih regija je pravna osoba ( u RH ustrojena kao udruga) s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti na svom području.