Rezultati Oznaka

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINA

U srijedu, 02.03.2016. godine, održana je posljednja Sjednica UO LAG-a Moslavina u ovom sastavu, jer krajem ožujka istječe mandat sadašnjim tijelima LAG-a. Dogovoreno je da će se Redovna izborna skupština LAG-a Moslavina održati 31.03.2016. godine. Na istoj će se izabrati predsjednik, tri potpredsjednika, 15 članova Upravnog odbora te 5 članova Nadzornog odbora LAG-a Moslavina na novi mandat od četiri godine.

FotorCreated - kopija

Na Sjednici odbora raspravljalo se i o drugim važnim temama jer je 2016. godina važna godina za sve LAG-ove u RH. LAG Moslavina trenutno provodi EU natječaj iz Programa ruralnog razvoja, iz LEADER mjere – Podmjera 19.1., namijenjene LAG-ovima. Potpora ostvarena spomenutim natječajem, LAG-ovima je na raspolaganju za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG područja te za redovan rad LAG-a u trajanju od godine dana.

sjednica 02.03. - kopija

Najava je da će polovicom 2016. godine Ministarstvo poljoprivrede pustiti novi LEADER natječaj za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. Prolaskom na tim podmjerama LAG ostvaruje sredstva za trenutno obračunsko razdoblje 2014-2020, a kojima će osigurati sredstva za daljnji rad i osnovnu ulogu koja im je namijenjena. Isto se odnosi na raspisivanje potpora za male projekte iz Programa ruralnog razvoja, koje će LAG plasirati na svoje područje. Zbog toga LAG prikuplja bazu projektnih ideja, osobito za projekte malih poljoprivrednika te udruga koje se mogu prijaviti na mjere iz Programa ruralnog razvoja, a koji će tako imati veće šanse prolaska na istima. Kroz Podmjeru 19.3. koja se odnosi na projekte suradnje LAG će pokušati, sa zainteresiranim članovima, uglavnom udrugama, pronaći zanimljive domaće i EU LAG-ove, koji će im biti partneri u osmišljavanju i provođenje zajedničkih projekta te razmjenu iskustava u određenim područjima. Dio potpore koja se odnosi na Podmjeru 19.4. namijenjena je za redovan rad LAG-a te daljnje animacijske i promidžbene aktivnosti LAG-a.

FotorCreated4 - kopija

Na ovoj su Sjednici u članstvo LAG-a Moslavina primljena i tri nova člana: OPG Kovačić Branko iz Čazme, Udruga pčelara „LIPA“ iz Popovače i Udruga za ruralni razvoj „Moslavačka gora“ iz Kutinice. Sada LAG Moslavina broji više od 120 redovnih i pridruženih članova

ODRŽAN RADNI SASTANAK LAG-a MOSLAVINA

U Popovači je 29.02.2016. godine održan radni sastanak predstavnika JLS-a koji su osnivači LAG-a Moslavina. Kako LAG u 2016. godini očekuju mnogi izazovi, osnivači LAG-a su se sastali kako bi dogovorili daljnje smjernice bitne za dobro funkcioniranje LAG-a. LAG trenutno provodi EU natječaj, preko mjere LEADER – Podmjere 19.1. iz Programa ruralnog razvoja, a glavna aktivnost iste je izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG područja.

Sredinom 2016. godine očekuje se raspisivanje najvažnijeg natječaja za LAG-ove, a to je LEADER natječaj iz Podmjere 19.2. Prolaskom na istom LAG Moslavina može ostvariti potporu od cca 1.500.000 eura. Veći dio te potpore LAG će dalje plasirati raspisujući natječaje i pružajući potporu za manje projekte iz Programa ruralnog razvoja na području LAG-a. Dio potpore namijenjen je za osmišljavanje i provođenje projekata suradnje, a ostatak za redovan rad LAG-a u ovom obračunskom razdoblju.

Očekivanja LAG-a Moslavina od LEADER mjere bila su puno veća jer su sve procjene Ministarstva poljoprivrede išle u smjeru da će veliki LAG-ovi, kao što je LAG Moslavina, moći ostvariti puno veće potpore od sada najavljenih.

Ovom je prilikom odrađena i sjednica Nadzornog odbora LAG-a Moslavina, na kojoj su članovi istog utvrdili financijska izvješća LAG-a za 2015. godinu.

Početkom travnja LAG očekuje i Izborna skupština, jer tijelima LAG-a istječe mandat od četiri godine. Na toj će se Skupštini odlučivati o prihvaćanju nacrta nove Strategije LAG-a Moslavina.

kopija-veca