Rezultati Oznaka

SI-MO-RA – Poziv na sudjelovanje u edukacijama

 

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA Sisak, poziva Vas na višednevne edukacije:

  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  • Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  • Vještine upravljanja projektom – Project Management

 

Edukacije će se održavati od 2.–6.studenog 2015. godine u Kutini, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Kutina, S. Radića 3 s početkom u 9:00 sati.

Edukacije imaju za cilj povećanje razine znanja polaznika u pripremi projekata (učenjem primjerom na konkretnoj studiji slučaja, izradom projektnih prijedloga, izradom plana aktivnosti, planiranjem i izradom proračuna projektnih prijedloga) te upoznavanje sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u provedbi EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje, upravljanje rizicima)…

Prijaviti se mogu zaposlenici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, javnih ustanova, gospodarskog sektora (mali i srednji poduzetnici) te svi zainteresirani kako bi ove prilike za financiranje projekata bile na vrijeme identificirane i iskorištene.

Prijave za sudjelovanje na edukaciji zaprimaju se zaključno do 30. listopada 2015. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte na adresu simora@simora.hr, ili na broj faksa 544-206.

Seminar je besplatan.

Broj sudionika je ograničen.

Prijavnicu te detaljnije informacije o edukaciji pogledajte ovdje: link na dokument.

logo-simora