Rezultati Oznaka

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINE, 16.06.2016.

Jučer je održana prva sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavine u novom sastavu, na koju se odazvalo 8 od 15 članova UO-a.

DSCN0717

Na početku Sjednice izneseno je izvješće o radu LAG-a od posljednjeg UO-a, u tom periodu provedene su sljedeće važnije aktivnosti: isplata 2. ZZI za Podmjeru 19.1., podnesen zahtjev za 3. ZZI za Podmjeru 19.1., te se do kraja lipnja očekuje Odluka o isplati, LAG Moslavina je bio domaćin radionice i Izborne skupštine LEADER mreže Hrvatske, LAG se prijavio i prošao na natječaju za LAG-ove od strane Zagrebačke županije i može se reći da je uspostavljena dobra suradnja, te prijava LAG-a na mjeru 19. LEADER.

FotorCreated

 

Voditeljica LAG-a Moslavina, Anica Lenart, informirala je članove UO-a o raspisanom dugo očekivanom natječaju iz Programa ruralnog razvoja za Mjeru 19. LEADER, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4., te se na istom očekuje da će LAG Moslavina ostvariti potporu od oko 1.500.000 €. Najveći utjecaj na količinu sredstva potpore iz LEADER mjere trenutno ovisi o kvaliteti LRS. Voditeljica je također ukratko iznijela plan obajve natječaja za razdoblje 2016.- 2020. i u nekoliko točaka objasnila način provedbe natječaja LAG-a.

DSCN0721

U zadnjoj točki Razno saslušana su pitanja i prijedlozi članova UO-a u vezi daljnjeg rada LAG-a, raspravilo se o otpisanim članovima (zbog prestanka djelovanja) i dr.

DSCN0710

24. srpnja 2015. – posljednji dan za prijavu na podmjeru 19.1. u okviru mjere 19 LEADER – CLLD

Natječaj za provedbu podmjere 19.1. Pripremna pomoć – provedba tipa operacije 19.1.1. Pripremna pomoć, u okviru mjere 19 Leader – CLLD, otvoren je do petka, 24. srpnja 2014. Mjera 19 dio je Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Natječaj je započeo 26. svibnja  ove godine te osigurava sredstva javne potpore u iznosu od ukupno 22.000.000,00 kuna. Korisnici podmjere su lokalne akcijske grupe. LAG Moslavina na isti se prijavio 10. lipnja, a prolaskom na natječaju može osigurati sredstva u maksimalnom iznosu od 477.647,10 kuna. LAG sredstva može koristiti za izradu lokalne razvojne strategije područja koje LAG obuhvaća te za financiranje tekućeg poslovanja u razdoblju od jedne godine, odnosno do raspisivanja natječaja za podmjeru 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije. Rezultati natječaja očekuju se u jesen.

 

Dodatne indormacije o mjeri 19 Leader – CLLD možete pronaći ovdje.