operativniprogram

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje objavila „Priručnik za korisnike“

Temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi strukturnih fondova pokazala se potreba za izradom jednog sveobuhvatnog priručnika koji bi detaljno, po fazama provedbe, savjetovao korisnike na koji način uspješno savladati neke zadatke, ispuniti izvještaje i mnoge druge detalje. Upravo zato, prionuli smo poslu i izradili „Priručnik za korisnike“ kako bi se olakšala provedba projekata.

brosura-mogucnosti-financiranja

Priručnik je namijenjen korisnicima bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a sadrži mnoge teme od kojih izdvajamo:

  • Priprema plana nabave
  • Zahtjevi za nadoknadu sredstava
  • Provedba nabave u okviru projekta
  • Obaveze nakon završetka provedbe projekta

Nadamo se da će provedba projekata uz  novi PRIRUČNIK biti lakša i uspješnija.  (klikom na Priručnik preuzmite pdf dokument)

Više o temi pratite na stranicama SAFU.

Tags: , ,